NRTIC išleido ketvirtąjį naujienlaiškio „Religijos aplink mus“ numerį

Siūlome atsisiųsti ketvirtąjį NRTIC naujienlaiškį „Religijos aplink mus“. Ketvirtajame iš penkių numatytų šiais metais išleisti naujienlaiškių pristatoma netradicinių religinių bendruomenių ir naujųjų religinių judėjimų pristatymo žiniasklaidoje tema, pateikiamos religijos naujienos iš Lietuvos ir pasaulio. Naujienlaiškis prisegtas prie šio straipsnio.

Naujienlaiškis finansuojamas pagal 2007–2013 m. Europos Sąjungos užimtumo ir socialinio solidarumo programą (PROGRESS). Šią programą įgyvendina Europos Komisija. Programa sukurta siekiant finansiškai paremti užimtumo, socialinių reikalų ir lygių galimybių srities Europos Sąjungos tikslų įgyvendinimą ir taip prisidėti prie strategijoje „Europa 2020“ nustatytų šios srities tikslų įgyvendinimo.

Septynerius metus trunkanti programa skirta visiems suinteresuotiesiems subjektams, kurie gali padėti rengti tinkamus ir veiksmingus užimtumo ir socialinės srities teisės aktus ir politiką 28 ES valstybėse narėse, ELPA ir EEE šalyse, ES šalyse kandidatėse ir narystės ES siekiančiose šalyse.

raktiniai žodžiai: 

Bus skelbiami 2013 m. nacionaliniai lygybės ir įvairovės apdovanojimai

Nacionalinis lygybės ir įvairovės forumas kartu su Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba skelbia kandidatų nominaciją Nacionaliniams lygybės ir įvairovės apdovanojimams 2013 m. gauti.

Puoselėdami lygybę ir įvairovę suvokiame, jog kiekvienas žmogus yra ypatingas dėl savo individualių savybių, traktuojant šiuos skirtumus kaip privalumą, o ne kaip trūkumą.

raktiniai žodžiai: 

Žurnalistai, dalyvavę seminare apie religijų įvairovę Lietuvoje, sužinojo daug naujo

Seminaro akimirka *Birštone įvyko Naujųjų religijų tyrimų ir informacijos centro (NRTIC) kartu su Lietuvos žurnalistų sąjunga suorganizuotas dviejų dienų partnerystės kūrimo seminaras „Religinės įvairovės pažinimas ir sklaida Lietuvoje", remiamas EEA Grants. Jo moderatorė buvo NRTIC direktorė doc. dr. Milda Ališauskienė.

Žiniasklaida, vienas iš šaltinių, teikiantis informaciją apie tai, kas vyksta visuomenėje bei prisidedantis prie nuomonės formavimo apie konkrečius žmones ar jų grupes. Religinės bendruomenės  ne išimtis. Išaugusi religijų įvairovė skatina atkreipti dėmesį į religines mažumas ir jų problematiką, susijusią su religinės diskriminacijos atvejais, neigiamų stereotipų apie religines bendruomenes ar jų narius atsiradimu.

raktiniai žodžiai: 

NRTIC publikavo naują lankstinuką apie pagonybę ir senovės baltų religiją Lietuvoje

Senovės baltų krivis J. Trinkūnas atlieka vestuvių apeigas. Šaltinis: www.ethnicart.ltNRTIC publikavo naują lankstinuką apie pagonybę ir senovės baltų tikėjimą Lietuvoje. Už lankstinuko parengimą dėkojame dr. Rasai Pranskevičiūtei. Lankstinuko įvade rašoma:

Šiuolaikinės pagonybės judėjimai veikia įvairiose pasaulio valstybėse. Vakarų visuomenėse veikiančių pagonių judėjimų mokymai ir praktikos iš dalies persidengia su „Naujojo amžiaus“, ritualinės ar liaudyje paplitusios magijos, druidizmo, Wicca judėjimo tikėjimais ir praktikomis. Tuo tarpu dauguma šiuolaikinių Rytų, Vidurio ir Šiaurės Europos pagoniškųjų (dažnai vadinamų „prigimtinio tikėjimo“) judėjimų siekia atgaivinti ikikrikščioniškas, dažniausiai etninių religijų (germanų, keltų, baltų, slavų ar kt.), tradicijas

raktiniai žodžiai: 

Fotomenininkė Ieva Budzeikaitė: „fotografuoti religines bendruomenes buvo paprasčiau, nei tikėjausi“

Kviečiame religija.lt skaitytojus susipažinti su fotografe Ieva Budzeikaite, Vilniaus dizaino kolegijos, Taikomosios studijų programos absolvente, kuri baigiamajam studijų darbui pasirinko nuotraukų ciklo apie religinių bendruomenių apeigų sukūrimą. Ieva maloniai sutiko papasakoti kaip jai sekėsi bendrauti su religinėmis bendruomenėmis ir jų nariais, su kokiais sunkumais susidūrė įgyvendindama savo projektą ir kaip juos įveikė. Su Ieva kalbėjosi Naujųjų religijų tyrimų ir informacijos centro direktorė dr. Milda Ališauskienė.

Kaip ir kodėl sugalvojai diplominiam darbui fotografuoti religines bendruomenes?

Ši mintis buvo kilusi jau seniai, ir nors anksčiau pirminė idėja buvo kitokia, būtinybė parašyti baigiamąjį darbą buvo puikus paskatinimas pagaliau imtis fotoaparato. Iš pradžių mano dėmesį patraukė Krišnos sąmonės bendrija, kurios penktadieninę eiseną kartą pastebėjau gatvėje. Pasakiau sau: juos reikia fotografuoti. Tačiau ilgą laiką tam kaupiausi, vis galvojau, kaip  nuo ko pradėti, o juk dar nežinia, kaip tikintieji reaguos, gal ims ir neįsileis. Kai kurie pažįstami juokais komentavo: „tave įtrauks“.

raktiniai žodžiai: 

Puslapiai