PROGRESS dokumentai

Projekto PROGRESS, kuriame nuo 2010 m. dalyvauja NRTIC, dokumentai.

2011 m. PROGRESS projekto rėmuose parengti analizės ir politikos dokumentai diskriminacijos dėl religijos ar įsitikinimų ir diskriminacijos prevencijos tema

NRTIC 2011 m. dalyvavo įgyvendinant projektą „Prieš diskriminaciją ir netoleranciją: efektyvesnio bendradarbiavimo paieškos bei galimybės” (pagal ES užimtumo ir socialinio solidarumo programą Progress) (Nr. VS/2009/0374; SI2.542844; sutarties priedas Nr. VS/2010/0114). Projektas finansuojamas iš Europos sąjungos lėšų, jį Lietuvoje įgyvendina Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba, Darbo ir socialinių tyrimų institutas bei Nacionalinis lygybės ir įvairovės forumas.

LT

Puslapiai