Statistiniai duomenys ir tyrimai

Duomenys iš visuomenės nuomonės apklausų, gyventojų surašymų, NRTIC ar Lietuvos universitetų atlikti tyrimai ir jų apžvalgos.

2011 m. PROGRESS projekto rėmuose parengti analizės ir politikos dokumentai diskriminacijos dėl religijos ar įsitikinimų ir diskriminacijos prevencijos tema

NRTIC 2011 m. dalyvavo įgyvendinant projektą „Prieš diskriminaciją ir netoleranciją: efektyvesnio bendradarbiavimo paieškos bei galimybės” (pagal ES užimtumo ir socialinio solidarumo programą Progress) (Nr. VS/2009/0374; SI2.542844; sutarties priedas Nr. VS/2010/0114). Projektas finansuojamas iš Europos sąjungos lėšų, jį Lietuvoje įgyvendina Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba, Darbo ir socialinių tyrimų institutas bei Nacionalinis lygybės ir įvairovės forumas.

LT

Projektas „Sąmoningas pasirinkimas“ – gerosios praktikos tolerancijos religijos ir įsitikinimų srityje pavyzdys

Pradėjus viešosios įstaigos Naujųjų religijų tyrimų ir informacijos centras veiklą iškilo poreikis teikti tiesiogines konsultacijas žmonėms, kurie susidūrė su naujomis religijomis ir neranda atsakymų į iškilusius klausimus apie šias grupes, jų veiklos pobūdį ir galimas pasekmes. Apie tokio poreikio būtinybę patvirtino interesantų skambučiai, laiškai su prašymais paaiškinti, su kuria religine bendruomene jiems ar jų artimiesiems teko susidurti.

LT

2007 m. diskriminacijos dėl religijos ar įsitikinimų tyrimo ataskaita

Naujųjų religijų tyrimų ir informacijos centras 2007 m. atliko Diskriminacijos dėl religijos ar įsitikinimų tyrimą, kuris buvo viešai pristatytas 2007 m. gruodžio 10 d. vykusiame renginyje, skirtame Lygių galimybių metams paminėti. Tyrimas buvo užsakytas Lygių galimybių kontrolieriaus įstaigos kartu su kitais tyrimais, siekiančiais atskleisti diskriminacijos tendencijas Lietuvos visuomenėje. Šiandien šio tyrimo ataskaita yra paskelbta ir interneto svetainėje Religija.lt.

raktiniai žodžiai: 

Magija ir magijos paslaugos: NRTIC konsultacijų „Sąmoningas pasirinkimas“ analizė

NRTIC specialistų 2005 m. atlikta projekto „Sąmoningas pasirinkimas“ medžiagos analizė, siekiant išskirti interesantų atsiliepimus apie magiją ir magijos paslaugas. Analizė yra pateikta Komisijai valstybės institucijų, pagal savo kompetenciją sprendžiančių su religinių, ezoterinių ir dvasinių grupių veikla susijusius klausimus, veiklai koordinuoti.

raktiniai žodžiai: 

Puslapiai