Administracininės teisės pažeidimų kodeksas (ištraukos)

Versija spausdinimui

ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ KODEKSAS
Galioja iki 2004 m. gruodžio 31 d.
(Ištraukos)

 

214-12 straipsnis. Informavimo produkcijos, propaguojančios  nacionalinę, rasinę ar religinę nesantaiką, gaminimas, laikymas, platinimas arba viešas demonstravimas
Spaudinių, vaizdo, garso ar kitokios produkcijos, propaguojančios nacionalinę, rasinę ar religinę nesantaiką, gaminimas ar laikymas turint tikslą platinti, taip pat platinimas arba viešas demonstravimas -
užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio iki penkių tūkstančių litų su tokio pobūdžio gaminamos, laikomos, demonstruojamos ar platinamos produkcijos bei priemonių, iš esmės naudojamų tai produkcijai gaminti ar demonstruoti, konfiskavimu arba be tokių priemonių konfiskavimo.
Tokios pat veikos, padarytos asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytus pažeidimus, -
užtraukia baudą nuo penkių tūkstančių iki dešimties tūkstančių litų su tokios produkcijos bei priemonių, iš esmės naudojamų tai produkcijai gaminti ar demonstruoti, konfiskavimu arba be tokių priemonių konfiskavimo.

 

214-13 straipsnis. Organizacijos, propaguojančios nacionalinę, rasinę ar religinę nesantaiką, kūrimas arba dalyvavimas tokios organizacijos veikloje
Organizacijos, propaguojančios nacionalinę, rasinę ar religinę nesantaiką, kūrimas arba dalyvavimas tokios organizacijos veikloje -
užtraukia baudą nuo trijų tūkstančių iki dešimties tūkstančių litų.
Tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytus pažeidimus, -
užtraukia baudą nuo dešimties tūkstančių iki dvidešimties tūkstančių litų.