Adventistai teigia nesą susiję su kapinių niekintojais

Versija spausdinimui

Ketvirtadienį Lietuvos septintosios dienos adventistų Bažnyčia išplatino pareiškimą, kuriuo atsiriboja nuo nepilnamečių, kurie rugpjūčio 29 d. Joniškyje išniekino kapines. Su kąpinių išniekinimo istorija adventistus bandė sieti kai kurios žiniasklaidos priemonės.

Pareiškime teigiama: „Mes esame labai nuliūdę ir susirūpinę dėl šio įvykio ir nuoširdžiai užjaučiame visus Joniškiečius, kurių artimųjų šviesus atminimas ir kapai buvo išniekinti. Septintosios dienos adventistų Bažnyčia kategoriškai atsiriboja nuo šio brutalaus akto ir reiškia savo susirūpinimą, kad Bažnyčios vardas yra minimas šioje istorijoje. Joniškio m. policijos pareigūnų sulaikytieji jaunuoliai niekada nebuvo ir nėra Septintosios dienos adventistų Bažnyčios nariai. Jų elgesys neatitinka bažnyčios mokymo ir puoselėjamų moralinių ir bendrakrikščioniškų vertybių ir yra nepateisinamas. Taip pat, norime pareikšti, kad spaudoje nurodytu adresu niekada nevyko Septintosios dienos adventistų Bažnyčios susitikimai.“

Septintosios dienos adventistų Bažnyčia yra krikščioniška bažnyčia turinti narių ir aktyviai veikianti daugumoje pasaulio šalių. Adventistų Bažnyčia Lietuvoje veikia nuo 1919 metų, bendradarbiauja su kitomis krikščioniškomis konfesijomis bei nevyriausybinėmis organizacijomis dirba alkoholizmo ir narkomanijos prevencijos srityje, vykdo labdaringą veiklą, skatina jaunimo užimtumą. Septintosios dienos adventistų Bažnyčia laikosi bendrakrikščioniškų moralinių vertybių. 2001 m. gyventojų surašymo duomenimis, Septintosios dienos adventistų Bažnyčiai save priskyrė 547 Lietuvos gyventojai. Pačios Bažnyčios pateikiamais 2003 m. duomenimis, jos narių skaičius siekė 908 asmenis, Bažnyčioje dirbo 28 dvasininkai. Lietuvoje yra įregistruotos 14 šiai religinei bendrijai priklausančių bendruomenių (Biržų, Jonavos, Kauno, Kėdainių, Klaipėdos, Marijampolės, Mažeikių, Panevėžio, Plungės, Šiaulių, Tauragės, Vilkaviškio ir dvi Vilniaus), grupelės veikia ir kituose miestuose.

Parengta pagal SDA pranešimą spaudai ir religija.lt informaciją