Afganistane tarnaujantys italų kariai stato katalikų bažnyčią

Versija spausdinimui

Herato provincijoje vakariniame Afganistane, kur pagal Jungtinių Tautų Organizacijos mandatą tarnauja 900 italų karių, statomi pirmieji vieši Afganistano teritorijoje katalikų maldos namai. Apie statybos darbus italų dienraščiui „Corriere della Sera“ pasakojo italų kontingento leitenantas Nicola Piccolo. Pasak jo, Švč. Mergelei Marijai dedikuota bažnyčia dvasiniu požiūriu bus reikšminga taip pat afganų musulmonų tikintiesiems. - Projektą kūrėme mes, o labai entuziastingai stato patys afganai, - pasakojo italų leitenantas, stebėjęsis, jog afganai nebijo dirbti net tuomet, kai pliaupia lietus.

Oficiali vietinė bažnytinė struktūra Afganistane yra Afganistano misija „sui iuris“, kurios vadovas yra bene vienintelis Afganistane pastoviai reziduojantis katalikų kunigas, barnabitų kongregacijos narys, t. Giuseppe Moretti. Jis užtikrina Afganistane gyvenančių katalikų tikinčiųjų poreikius Italijos Respublikos ambasadoje, Kabule, kurioje yra įrengta vienintelė pastovi Afganistane katalikiška šventovė – Italijos ambasados koplyčia. Ji buvo įkurta praėjusio šimtmečio ketvirtajame dešimtmetyje. Užklaustas apie bažnyčios statymo projekto įgyvendinimą Herate kunigas teigiamai įvertino karių ryžtą, tačiau reiškė viltį, kad pirma būtų praplėsta italų ambasadoje veikianti koplyčia, į kurią nebesutelpa visi norintys dalyvauti sekmadienių mišiose. Dažniausiai į jas atvysta per 150 žmonių, bet sutelpa tik apie šimtą, - pasakojo kunigas Azijos katalikų naujienoms „Asianews“.

Bažnyčios statymas italų karių stovyklos teritorijoje yra reikšmingas užmojis, tačiau beveik nėra šansų, kad jį būtų galima kada nors įgyvendinti. Kol kas nėra sąlygų statyti mūrinę bažnyčią ne diplomatinėje teritorijoje arba užsieniečių kontingentų karinių stovyklų zonoje, - sakė kun. Moretti. Jis pasakojo, kad kai kurie kontingentai suteikia sąlygas aukoti Šv. Mišias karių laisvalaikiui skirtoje patalpoje, o kartais vien Mišioms, maldai, dvasiniam susikaupimui ir Susitaikymo sakramentui skirtoje atskiroje palapinėje. Italai savo stovykloje Kabule „Campo Invicta“ yra pastatę mūrinę koplyčią. Kanadiečiai savo kontingento zonoje įkūrė ne tik koplyčią, bet ir mečetę bazėje tarnaujantiems afganams musulmonams. Prancūzų, portugalų, Jungtinių Valstijų amerikiečių ir graikų stovyklose irgi yra įkurtos koplyčios. Anot kun. Moretti, afganai, dirbantys svetimšalių karių bazėse labai teigiamai vertina tai, kad vakariečiai stovyklose yra įkūrę savo tikėjimo išpažinimui skirtas patalpas, dažniausiai palapines. Afganams tai žadina didelės pagarbos jausmus, - pažymėjo Afganistano misijos „sui iuris“ vadovas.

Kabule esantys negausūs, skirtingų tautybių katalikai, anot kun. Moretti, yra labai veiklūs ir įsipareigojantys parapijiniame gyvenime. Dar prieš gerą savaitę daugelis jų teiravosi apie būsimas Pelenų trečiadienio apeigas, pelenų barstymą ant galvos, primenantį žmogaus fizinį trapumą ir menkumą bei kviečiantį į dvasią stiprinančią atgailą. Tai liudija didelį tikinčiųjų prieraišumą prie liturginio metų įvykio, ženklinančio gavėnios ir pasirengimo Velykoms pradžią. Reikia manyti, kad tikrai taip yra, - kalbėjo Afganistano katalikų misijai „sui iuris“ vadovaujantis italas kunigas.

Vatikano radijas