Aleksandras Solženicynas : Jonas Paulius II „paveikė visos pasaulio istorijos procesą“

Versija spausdinimui

Jonas Paulius II „paveikė visos pasaulio istorijos procesą“. Tokią nuomonę išreiškė gyvasis pasaulinės literatūros klasikas, niekuomet neslėpęs savojo krikščioniško tikėjimo rusų rašytojas Aleksandras Solženicynas.

Jis sakė, jog „Jonas Paulius II buvo didis žmogus“, kuris „ ypatingu būdu išsiskiria daugiaamžėje Romos popiežių eilėje“. Reikia manyti, kad A. Solženicynas, žinomas savo radikaliai antikomunistinėmis pažiūromis, turėjo galvoje Popiežiaus vaidmenį, sunaikinant pasaulinę komunizmo sistemą. Rašytojas pažymėjo: „Jono Pauliaus II nenuilstamos ganytojiškos kelionės visame pasaulyje kiekvienam perteikė krikščioniškosios ugnies šilumą.“

Anksčiau, dar Popiežiui gulint mirties patale, jam gilius pagarbos žodžius sakė kiti rusų kultūros veikėjai. Rašytojas Valentinas Rasputinas pavadino Popiežių „vienu garbingiausių žmonių visoje Katalikų bažnyčioje.“ Kino režisierius Andrejus Končalovskis kalbėjo, jog Jono Pauliaus II pontifikatą „galima laikyti epochiniu.“ Dainininkė Liubovė Kazarnovskaja pabrėžė, kad Popiežius visuomet buvo kovotojas už taiką ir teisingumą.

Pagal www.religio.ru 2005-04-03 pranešimą parengė A. Peškaitis