Apie mus

Versija spausdinimui

Mes esame

nevyriausybinė organizacija, nesusijusi su kokia nors konfesija ar politine struktūra, savo veikla nesiekiame pelno.

Įkūrėme Naujųjų religijų tyrimų ir informacijos centrą (NRTIC), nes esame įsitikinę, kad šiandien labai trūksta objektyvios, išsamios informacijos apie naujus religingumo pavidalus.

Centro steigėjais yra psichologijos, teisės, religijotyros, religijos sociologijos, religijos filosofijos, Bažnyčios istorijos bei teologijos srityse dirbantys specialistai.

Glaudžiai bendradarbiaujame su Anglijoje veikiančiu panašaus pobūdžio informaciniu centru INFORM.

Aukščiausiasis NRTIC organas yra steigėjų susirinkimas, tarp susirinkimų veikia NRTIC valdyba, praktine veikla rūpinasi NRTIC direktorius.

Mūsų vizija

siekiame būti organizacija, kuri teikia objektyvią informaciją apie naujuosius religinius judėjimus (NRJ - kultus, sektas, alternatyvias religijas) įgalinančią  atsakingai pasirinkti, mažina socialinę įtampą, kuri kyla dėl NRJ veiklos, padeda buvusiems ir esamiems NRJ nariams atstatyti santykius šeimoje ar gauti kvalifikuotą psichologinę ar teisinę pagalbą, plėtoja pasitikėjimu ir tolerancija grindžiamą pilietinę visuomenę.

Ką mes darome

kaupiame informaciją apie naujojo religingumo apraiškas Lietuvoje ir visame pasaulyje;

analizuojame religinių bendrijų veiklos įstatyminę reglamentaciją įvairiose pasaulio šalyse;

tiriame naujojo religingumo apraiškas Lietuvoje, skatiname ir koordinuojame tokio pobūdžio tyrimus Lietuvos aukštojo mokslo įstaigose;

teikiame asmenims, įmonėms, įstaigoms ir institucijoms informaciją apie naujojo religingumo fenomenus, įspėjame apie galimus kai kurių judėjimų veiklos destruktyvius padarinius;

padedame asmenims, vienaip ar kitaip nukentėjusiems nuo naujųjų religinių judėjimų veiklos, gauti kvalifikuotą psichologinę ar juridinę pagalbą.

Savo veikloje vadovaujamės šiais principais

nebandome nurodyti, kokiomis vertybėmis turėtų vadovautis žmonės, tačiau esame įsitikinę, kad visapusiška, objektyvi informacija apie galimus pasirinkimų padarinius yra svarbi žmogaus laisvos veiklos dalis;

renkame informacija iš kiek įmanoma daugiau šaltinių, kritiškai analizuodami visą gautą informaciją;

vengiame “etikečių klijavimo” bei skubotų apibendrinimų teikiant informaciją apie religinius judėjimus, nesiekiame primesti kam nors savo vertinimų, bet stengiamės pateikti kuo įvairiapusiškesnę informaciją;

esame įsitikinę, kad tiesioginiai kontaktai su naujaisiais religiniais judėjimais veiksmingiau nei konfrontacija padeda išspręsti susidarančias problemines situacijas;

nepriimame finansavimo iš tų šaltinių, kurie gali bandyti įtakoti mūsų veiklą, skleidžiant objektyvią informaciją, arba bent sudaryti visuomenei tokios įtakos įspūdį.