Žmonės

Religijų tyrimų ir informacijos centrą sudaro jo dalininkai, administracija, valdyba, savanoriai. Taip pat RTIC kasmet priima bent po vieną studentą praktikai atlikti.

Administracija

dr. Milda Ališauskienė
Direktorė

Valdyba

dr. Eglė Aleknaitė
Valdybos narys(-ė)
dr. Aušrelė Kristina Pažėraitė
Valdybos narys(-ė)
Donatas Glodenis
Valdybos narys(-ė)