Arkiv. T. Kundrusevičius susitiko su Maskvos ortodoksų patriarchato atstovais

Spausdinimo versija

Lapkričio 8 d. įvykęs arkivyskupo T. Kundrusevičiaus ir Maskvos patriarchato metropolito Kirilo susitikimas liudija naują santykių klimatą tarp Katalikų ir Ortodoksų Bažnyčių. Susitikimo metu, kuris abiejų pusių įvertintas kaip draugiškas ir nuoširdus, buvo paliesti du klausimai: dabartinio pasaulio sekuliarizacija ir problemos su kuriomis šalyje susiduria Katalikų Bažnyčia, ypatingai administruojant vaikų namus. Anot arkivyskupo T. Kundrusevičius, abi bažnyčios susiduria su sekuliarizuoto pasaulio iššūkiais kas turėtų skatinti bendrai liudyti krikščioniškas vertybes visuomenėje bei spręsti praktines problemas. Tuo tarpu metropolitas Kirilas prašė katalikų arkivyskupo koordinuoti veiklą bei informuoti apie iniciatyvas, kad būtų išvengti nesusipratimai.

Iki šiol Katalikų Bažnyčia buvo kaltinama prozelitizmu. Tačiau daugiausia aistrų kėlė naujų parapijų atidarymas bei katalikų administruojami vaikų namai. Susitikimo metu arkivyskupas patikino, kad katalikų administruojami vaikų namai yra atviri, ortodoksų kunigai gali teikti sakramentus bei organizuoti susitikimus su vaikais. Maskvos Dievo Motinos arkivyskupijos arkivyskupas taip pat teigė, kad šiuo metu nėra planuojama kurti naujas parapijas. Taip pat pabrėžė, kad didžiausia problema yra ta, kad ketvirtadalis parapijų neturi bažnyčių, o šv. Mišios yra aukojamos butuose. Reikia tik kartu dirbti, atnaujinti susitikimus ir santykius padaryti normaliais, nes pasaulis tikisi bendro krikščioniško liudijimo, - sakė arkivyskupas T. Kundrusevičius.

Vatikano radijas