Baptistai minėjo judėjimo 150-metį

Versija spausdinimui

Vilija Budrikienė

Sekmadienį Saugų seniūnijos Žemaitkiemio ir aplinkiniuose kaimuose gyvenantys baptistų tikėjimą išpažįstantys žmonės minėjo šio judėjimo pradžios Žemaitkiemio apylinkėse 150 metų jubiliejų.

1856 metais dvi gretimo Miestalių kaimo gyventojos Juliane Šimkus ir jos augintinė Marija Mankus pasikrikštijo Baltijos jūroje, ties Klaipėda, - ši data ir laikoma baptistų judėjimo šiose apylinkėse pradžia. Beje, baptistai krikštijasi tik tuomet, kai žmogus pasiekia tam tikrą brandą ir jo tikėjimą jau galima vadinti sąmoningu.

Praėjus 50-čiai metų nuo pirmųjų baptisčių krikšto nedidelė tikinčiųjų grupelė Žemaitkiemyje pastatė bažnyčią. Praūžus II pasauliniam karui bažnyčia buvo paversta ir sandėliu, ir kino teatro sale, vienu metu pastatas jau buvo nebenaudojamas.

1999 metais pastoriaus iš Vokietijos Kelno miesto Herberto Jakštaičio pastangomis bažnyčia Žemaitkiemyje atstatyta, ir dabar joje kas antrą mėnesio sekmadienį renkasi vietos tikintieji. Paklausyti Dievo žodžio, kurį skelbia iš Klaipėdos atvykstantys baptistų bendruomenės vadovai, čia sueina ir evengelikai, ir katalikai. O sekmadienį bažnytėlė buvo pilnutėlė, nes visi norėjo išgirsti pastoriaus H.Jakštaičio skelbiamą evangeliją.

„Šilutės naujienos“, 2006 rugpjūčio 31 d. Nr. 62 (352)