Bažnyčios socialinės doktrinos studijos: kongresas Meksike

Versija spausdinimui

Meksikos sostinėje prasidėjo Lotynų Amerikos ir Karibų Bažnyčios kongresas, skirtas Bažnyčios socialinės doktrinos klausimams. Bus analizuojama, kokie yra Lotynų Amerikos socialiniai dabarties iššūkiai ir kaip krikščionis galėtų atsiliepti į juos ir paliudyti savo tikėjimą. Kongrese dalyvauja už socialinę sielovadą atsakingi vyskupai, Caritas organizacijų darbuotojai, katalikiškų universitetų vadovai ir įvairių suinteresuotų pilietinių organizacijų atstovai. Bus paliestos tokios temos, kaip vystimasis ir ekonominė žemyno santvarka, žmonių migracija, socialinė taiki integracija, politika, tarptautinė teisė, piliečių dalyvavimas politiniame procese, kultūra, identiteto problema, krikščionio pozicija post-modernybės ir sekuliarizacijos akivaizdoje.

Vatikano radijas