COMECE: katalikų Bažnyčia ir Europos Sąjungos institucijos

Versija spausdinimui

Lapkričio 21-23 dienomis Briuselyje vyko Europos Sąjungos vyskupų konferencijų komisijos (toliau COMECE) rudens plenarinė sesija.

Jos dėmesio centre – Europos Sąjungos reformų sutartis, dėl kurios visų 27 ES valstybių narių vadovai susitarė spalio 19 dieną Lisabonoje, Portugalijoje. Ši sutartis, kurią nuspręsta pasirašyti šių metų gruodžio 13 dieną ir kurios ratifikavimui bus skirti 2008 metai, daug kam suteikė optimizmo bei vilties, kad bus išspręsta porą metų užsitęsusi ES institucinė krizė, kilusi po to, kai referendumuose Prancūzijoje ir Olandijoje buvo atmestas ES konstitucinis projektas.

Jau ankščiau COMECE buvo išplatinusi komunikatus, kuriame teigiamai įvertino tiek patį susitarimo dėl reformų faktą, tiek kai kuriuos sutarties straipsnius, kurie aktualūs katalikų Bažnyčios ir ES institucijų santykiams.

Šioje rudens sesijoje santykių tarp ES ir Bažnyčios tema bus labiau pagilinta. Vyskupams reformų sutartį pristatys vienas Europos komisijos darbuotojas ir vienas europarlamentaras, atskirai pakomentuojant skyrių 15b, kuriuo ES pripažįsta Bažnyčių ir religinių bendruomenių statusą, kurį jos turi nacionalinėse valstybėse. Europos Sąjunga, pripažindama Bažnyčių indėlį, įsipareigoja su jomis palaikyti nuolatinį skaidrų dialogą, kuris leis taip pat ir krikščionims dalyvauti bendros Europos kūrimo procese.

Vyskupų dienotvarkėje numatyti ir kiti klausimai: naujosios reformų sutarties poveikis ES užsienio politikai, o konkrečiai – Afrikos ir Kosovo atžvilgiu.

Atskira diskusija bus skirta dokumentui apie santuoką ir šeimą, kurį parengė COMECE sekretoriatas, o vėliau kai kuriems reikšmingiems Bažnyčios gyvenimo momentams pastaruoju laiku: COMECE kongreso Romoje 2007 metų kovo mėnesį rezultatams; krikščionių susitikimui Sibiu, Rumunijoje; popiežiaus vizitui Austrijoje; italų katalikų socialinei savaitei; šv. Egidijaus bendruomenės surengtam susitikimui Neapolyje; ką tik pasibaigusiam Afrikos ir Europos vyskupų seminarui; moksliniams tyrimams ir bioetiniams klausimams; kultūros, migracijos ir socialinėms politikoms.

Vatikano radijas