Derybos tarp reformatų bendrijų atstovų ministerijoje neįvyko

Versija spausdinimui

Šių metų spalio 26 dieną teisingumo ministerijos iniciatyva antrą kartą prie bendro stalo sėdo Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčios - Unitas Lithuaniae atstovai bei jų oponentai - Lietuvos Evangelikų reformatų bažnyčios atstovai. Tai - jau antrasis susitikimas, organizuotas Teisingumo ministerijos. Apie pirmąjį susitikimą Religija.lt taip pat rašė.

Susitikime dalyvavo teisingumo ministras Petras Baguška, ministerijos valstybės sekretorius Paulius Koverovas bei Religijų valdymo tarybos vedėjas Donatas Glodenis, Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčios - Unitas Lithuaniae - superintendentas kun.Rimas Mikalauskas, Konsistorijos prezidentas krt. Donatas Balčiauskas ir vicesuperintendentas kun.Tomas Šernas, Vilniaus parapijos seniūnų tarybos pirmininkė dr.Renata Bareikienė,  Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčios - Unitas Lithuaniae - jaunimo draugijos „Radvila“ valdybos pirmininkas Ignas Skudrickas, keli Vilniaus parapijos nariai.

Oponentams atstovavo Robertas Jakubėnas ir dr. advokatas Kęstutis Stungys. Susirinkimą stebėjo ir Seimo nariai Viktoras Rinkevičius bei Virginija Baltraitienė, taip pat Seimo nario Artūro Paulausko padėjėja, sekretoriato vadovė Inona Brasiūnienė.

Deja, konstruktyvus pokalbis neįvyko. Iš Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčios pusės į susitikimą atvyko vos du žmones, iš kurių vienas - žinomas advokatas, apie kurio dalyvavimą susitikime net ministerijos darbuotojams nebuvo iš anksto pranešta. Todėl kun. Tomas Šernas, ministerijai padėkojęs už gerą valią, pripažino, kad, deja,  vaisingo pokalbio tarp dviejų pusių negali būti. „Nes pamačius, kad į susitikimą atsiųstas teisės žinovas ir vos vienas parapijos atstovas, leidžia daryti prielaidas, kad kita pusė ne ieško sąlyčio taškų, bet rengiasi naujiems teismo posėdžiams, - sakė jis. -  Mes buvome pasiruošę kalbėtis su anos pusės žmonėmis, bet ne su advokatu, tuo labiau, kad čia nedalyvauja mūsų advokatas“.

Jam pritarė ir kun. R. Mikalauskas, pabrėždamas, kad buvo siūlyta susitikti tik bažnyčios atstovams. „Štai šiandien ir atėjome:  ir Sinodo prezidentas, ir parapijos pirmininkė ir jaunimo atstovas, aš pats atvažiavau nutraukęs atostogas, nes gerbiu unikalų ministerijos siekį. Mes tik vienintelio troškome, kad būtų tik bažnyčios žmonės. Mes per vėlai sužinojome, kad dalyvaus jų advokatas. Nebuvome perspėti, tik neoficialiai sužinojome. Norėtume matyti žmones, kurie jus palaiko“, - teigė superintendentas.

Į ministro P. Baguškos klausimą: „Kokie kiti žingsniai?“, kun. T. Šernas atsakė: „Esame pasiruošę rimtom derybom. Mes nenorime laimėti -  mes norime tartis. Deja, kita pusė bando spręsti konfliktą per civilinės teisės prizmę“. Kun. R. Mikalauskas priminė, kad yra sukurta Vienybės (Santarvės) komisija. „Laukiame, kol mūsų oponentai atsiųs savo atstovaujančių toje komisijoje sąrašą. Tegul ta komisija susitinka be pirmųjų asmenų, tegul viską aptaria“.

Parengta pagal www.ref.lt ir Religija.lt informaciją

raktiniai žodžiai: