Didžiosios Britanijos krikščionys ir musulmonai smerkia teroristinius išpuolius

Versija spausdinimui

Bendrame pareiškime Didžiosios Britanijos žmonėms šios šalies krikščionys ir musulmonai pasmerkė teroristinius išpuolius Londone.

„Šis kriminalinis išpuolis turi būti visapusiškai pasmerktas. Joks teisingas tikslas negali būti pasiektas naudojant beatodairišką ir žiaurų terorą“, - sakoma pagrindines krikščionių Bažnyčias Didžiojoje Britanijoje ir Airijoje vienijančios ekumeninės organizacijos „Churches Togather in Britain and Irland“ ir daugiau nei 400 Islamo grupių šalyje vienijančios Didžiosios Britanijos Musulmonų tarybos pasirašytame pareiškime.

„Tiek musulmoniškų, tiek ir krikščioniškų bendruomenių Raštai ir tradicijos smerkia panašius prievartos aktus. Religiniai priesakai negali būti naudojami tokiems kriminaliniams nusikaltimams, visiškai prieštaraujantiems mūsų mokymui ir papročiams, pateisinti“, - rašo kreipimosi autoriai.

„Atmetame visus bandymus tokius žiaurius mažumų, kurios melagingai tvirtina mums atstovaujančios, įvykdytus aktus sieti su mūsų bendruomenėmis“, - sakoma kreipimesi.

Krikščionių ir musulmonų bendruomenes vienijančių organizacijų atstovai taip kreipiasi į visų bendruomenių lyderius: „Šiuo netikrumo laikotarpiu prašome visų bendruomenių vadovus rodyti išminties, tolerancijos ir supratimo pavyzdį. Pastarųjų metų įvykiai skatina musulmonus ir krikščionis darbuotis išvien, siekiant geriau suprasti mūsų skirtumus, įtvirtinti mūsų bendrą žmogiškumą ir atrasti būdų, padedančių dalytis gyvenimą drauge“.

SIR, Bernardinai.lt