Atsakymai į dažnai užduodamus klausimus apie religiją

Čia pateikiami atsakymai į klausimus apie naujuosius religinius judėjimus, o taip pat - religijos laisvę ir kitomis temomis. Jei atsakymų į Jums rūpimus klausimus apie religiją čia nėra, galite pateikti klausimą čia.

K: Koks katalikų požiūris į musulmonus? Ar gali tekėti katalikė už musulmono?

Islamas ir krikščionybė (kartu su judaizmu) yra vadinamos „Abraomiškomis religijomis“. Ši religijų grupė savo tikėjimo protėviu laiko Abraomą - žmogų, pagal Biblijos pasakojimą, iškeliavusį iš savos šalies, kad įvykdytų Dievo valią. Abraomas laikomas tikėjimo ir pasitikėjimo Dievu simboliu.

K: Neokatechumenų grupės, kas tai?

A: Neokatechumenatinio kelio bendruomenė – tai savotiškas mėginimas atkurti, restauruoti pirmųjų amžių Bažnyčios tikėjimo patirtį šiais laikais. Bendruomenės tikslas – atgaivinti krikšto pažadus, sisteminga katechezė, brandus tikėjimas. Kelyje remiamasi trejetu: Dievo žodžiu, Liturgija – Eucharistija, atgailos sakramentu ir Konvivencija – susitikimu.

K: Kas yra „nereliginės sektos“ pvz., „Vision“, Herbalife“?

A: Šios grupės dažniausiai gamina gerus ir tinkamose laboratorijose ekspertuotus žolinius preparatus. Kai kada klausime minėtomis grupėmis domisi religijotyrininkai, nes jų veikla yra panaši i taip vadinamųjų „psichokultų“ veiklą, o pati organizacijos struktūra grindžiama "finansinės piramidės" principais.

Puslapiai