Atsakymai į dažnai užduodamus klausimus apie religiją

Čia pateikiami atsakymai į klausimus apie naujuosius religinius judėjimus, o taip pat - religijos laisvę ir kitomis temomis. Jei atsakymų į Jums rūpimus klausimus apie religiją čia nėra, galite pateikti klausimą čia.

K: Ar Satja Sai Baba moko ne to paties kaip Kristus?

A: Žinoma, Sai Baba nemoko to paties kaip Kristus. Satja Sai teigia, kad visos religijos „vienodai geros”, kad kryžius yra pralaimėjimas, taip pat, kad jis esąs „tas, kuris siuntė Kristų į Žemę”; jau nekalbant apie tai, jog Satja Sai moko tikėti reinkarnacija (žr. atsakymą į klausimą „Kodėl reinkarnacija nesuderinama su krikščionybe?“). Išvardinti dalykai – kiekvienas pavieniui ir visi drauge – prieštarauja esminėms krikščioniškojo tikėjimo nuostatoms.

K: Ar Opus Dei yra sekta?

A: Visa priklauso nuo to, ką laikysime sekta. Jei tuo žodžiu įvardijame, kartu su Maxu Weberiu, tam tikrą religinės organizacijos tipą ir remiamės grynai sociologine paradigma, gal Opus Dei organizacijoje ir atrastume „sektantiškų“ bruožų (pvz., uždarumas, griežtai fiksuota narystė, griežti reikalavimai doktrinos supratimui ir gyvenimo būdui ir pan.).

K: Kodėl Lietuvoje nesudaromas pavojingiausių sektų sąrašas, panašus į prancūziškąjį?

K: Kodėl Lietuvoje nesudaromas pavojingiausių sektų sąrašas, panašus į prancūziškąjį?

A: Norėdamas atsakyti į šį klausimą, visų pirma turėčiau apžvelgti prancūziškojo sektų sąrašo atsiradimo istoriją. Jis sudarytas 1996 m., neužilgo po to, kai Prancūzijos visuomenę sukrėtė 1994 m. įvykusi masinė Saulės šventyklos narių savižudybė. Vyriausybė ir Parlamentas susirūpino, ar tik panaši tragedija negali pasikartoti, ir nusprendė užbėgti tam už akių.

Puslapiai