Atsakymai į dažnai užduodamus klausimus apie religiją

Čia pateikiami atsakymai į klausimus apie naujuosius religinius judėjimus, o taip pat - religijos laisvę ir kitomis temomis. Jei atsakymų į Jums rūpimus klausimus apie religiją čia nėra, galite pateikti klausimą čia.

K: Ar gali krikščionis užsiiminėti joga?

A: Klausimas yra tiesiai  „į kaktą“. Kaip į jį atsakyti? Kaip visuomet, norėčiau pradėti nuo apibrėžtumų. Šiuo atveju – kas tai yra „užsiiminėti joga?“ Ar tai individualūs fiziniai pratimai, ar organizuotų jogos mokymo grupių lankymas? Kita vertu, ką reiškia „ar krikščionis gali“ – juk be jokios abejonės, jei jis gyvena demokratinėje valstybėje, joga užsiiminėti jam įstatymai nedraudžia ir negali drausti. 

K: Ką daryti, kai į duris pasibeldžia visokias keistas religijas išpažįstantys žmonės?

A: Jau dešimtmetį gyvename demokratinėje valstybėje, kur kiekvieno žmogaus būstas yra jo privati teritorija, kur jis gali savo nuožiūra spręsti kaip pasielgti su neprašytais svečiais - įsileisti ar ne vidun. Tačiau įvairių baimių susidūrus su panašiais atvejais būtų mažiau jei visuomenė būtų geriau informuota apie naujas religijas, jų tikinčiuosius bei šių tikėjimų mokymais.

K: Ką turi daryti Katalikų Bažnyčia kovoje su sektomis?

A: Dar 1986 metais buvo išleistas Vatikano dokumentas apie naujus religinius judėjimus, kuriame buvo pristatyta kaip Romos Katalikų Bažnyčia aiškina sektos terminą. Minėto dokumento pasirodymas buvo įtakotas dar septintajame dešimtmetyje iškilus naujų religinių judėjimų problematikai bei susidūrus su evangeliškų charizmatinių judėjimų plėtra Lotynų Amerikoje.

K: Kur pagalbos gali kreiptis asmuo, kurio tikėjimo ir sąžinės laisvę pažeidžia darbdavys?

A: Kol kas galima kreiptis tik į teismą. Lietuvos Respublikos Konstitucija draudžia varžyti žmogaus teises ir teikti jam privilegijų dėl jo tikėjimo ar įsitikinimų, tai draudžia ir Darbo kodeksas (2 str. 1 dalies 4 punktas), tad jei manote, kad Jūsų teisės yra pažeidžiamos, galite kreiptis į teismą pagal gyvenamą vietą.

K: Kodėl Jehovos liudytojai neleidžia perpilti kraujo?

A: Jehovos liudytojai remiasi savotiškai suprasta Biblijos rekomendacija, kuri išdėstyta Apaštalų darbų knygoje, krikščionims „susilaikyti nuo kraujo“. Turint galvoje kultūrinį ir istorinį šios Šventojo Rašto vietos kontekstą, aišku, kad čia turimas galvoje raginimas nevartoti kraujo maistui.

Jehovos liudytojai absoliutų kraujo perpylimo neigimą sieja su savo įsitikinimu apie kraujyje glūdinčią „gyvybę“, kuri negali būti perduota kitam. Būtent šis įsitikinimas, o ne atidi teksto analizė, lemia ir minėtą Biblijos interpretaciją.

Puslapiai