Ekumeninės pamaldos Tauragėje

Versija spausdinimui

Sausio 23 dieną ekumeninės pamaldos vyko Tauragėje, Martyno Mažvydo evangelikų liuteronų bažnyčioje.

Šių metų ekumeninių pamaldų tema „Jis padaro, kad kurtieji girdi ir nebyliai kalba“ (Mk 7, 37). Pamaldose dalyvavo Telšių vyskupas Jonas Boruta, Lietuvos evangelikų liuteronų vyskupas Mindaugas Sabutis, Tauragės evangelikų liuteronų kunigas, taip pat Tauragės ir Tauragės rajono Romos katalikų kunigai.

Nepaisant konfesinių skirtumų, tai puiki galimybė skirtingų konfesijų žmonėms susirinkus vienybėje melstis, dėkoti ir garbinti Dievą. Vyskupai kalbėjo per pamaldas, kad turime būti vienybėje, dirbti kartu, nepaisydami tarp konfesijų esančių skirtumų, juk esame viena Bažnyčia Jėzuje Kristuje.

Bernardinai.lt