K: Ar Opus Dei yra sekta?

Versija spausdinimui

A: Visa priklauso nuo to, ką laikysime sekta. Jei tuo žodžiu įvardijame, kartu su Maxu Weberiu, tam tikrą religinės organizacijos tipą ir remiamės grynai sociologine paradigma, gal Opus Dei organizacijoje ir atrastume „sektantiškų“ bruožų (pvz., uždarumas, griežtai fiksuota narystė, griežti reikalavimai doktrinos supratimui ir gyvenimo būdui ir pan.).

Vis tik, vadinamoji sociologinė sektos definicija yra taip pat tam tikros vertybinės orientacijos – šiuo atveju liberaliai sekuliarios – padarinys (sektantiškųjų bruožų, tokiais kriterijais remdamiesi, atrastume praktiškai kiekviename radikaliai praktikuojamame religingume).

Tuo tarpu, Opus Dei Romos katalikų Bažnyčios oficialiai pripažintas darinys ir pagal vidinius religinius – teologinius kriterijus sekta jokiu būdu negali būti laikomas. Apie Opus Dei kanoninį statusą katalikų Bažnyčioje galite pasiskaityti šios organizacijos svetainėje www.opusdei.lt.

Plačiau apie sektos termino vartotinumą galite paskaityti A. Peškaičio straipsnyje Terminas sekta kaip represyvios socialinės sąmonės fenomenas.

Arūnas Peškaitis