NRTIC pradeda tyrimą apie diskriminaciją dėl religijos ir įsitikinimų Lietuvoje

Versija spausdinimui

Naujųjų religijų tyrimų ir informacijos centras pradeda tyrimą apie diskriminacijos dėl religijos ar įsitikinimų paplitimą religinių mažumų bendruomenių narių atžvilgiu. Vykdant tyrimą vasario-kovo mėnesiais bus vykdoma apklausa, kurios metu bus apklausti įvairių religinių mažumų bendruomenių nariai. Tyrime kviečiami dalyvauti Jehovos liudytojų bendrijos, baptistų, sekmininkų, Septintos dienos adventistų, „Tikėjimo žodžio“, „Naujosios kartos“, Senovės baltų tikėjimo, Krišnos sąmonės religinių bendruomenių nariai. Taip pat kviečiami atsiliepti visų Lietuvos religinių mažumų bendruomenių nariai, kurie patyrė diskriminaciją dėl religijos ar įsitikinimų ir galėtų papasakoti savo istoriją tyrėjams.

Norintieji dalyvauti tyrime ir papasakoti savo istorijas kviečiami kreiptis elektroniu paštu info@religija.lt.

Tyrimu siekiama ištirti diskriminacijos dėl religijos ar įsitikinimų paplitimą Lietuvos religinių mažumų bendruomenių narių atžvilgiu. Nustatyti, kaip ir kur reiškiasi diskriminacija dėl religijos ir įsitikinimų Lietuvoje. Remiantis šio tyrimo duomenimis Naujųjų religijų tyrimų ir informacijos centras parengs rekomendacijas įstatymų leidėjams ir socialinės politikos formuotojams, kaip būtų galima užtikrinti religinių mažumų bendruomenių narių nediskriminavimą Lietuvoje, inicijuos socialinius projektus. Apibendrinti tyrimo duomenys bus paskelbti 2012 m. spalio - lapkričio mėn. interneto svetainėje Religija.lt.

Tyrimas atliekamas Naujųjų religijų tyrimų ir informacijos centrui dalyvaujant 2012 m. PROGRESS projekte „Changing Attitudes. Fostering Equality. C.A.F.E.“.

articles: