NRTIC publikavo leidinį „Religinių mažumų lygių galimybių užtikrinimas Lietuvoje: problemos ir rekomendacijos“

Versija spausdinimui

Religinių mažumų lygių galimybių užtikrinimasLeidinyje „Religinių mažumų lygių galimybių užtikrinimas Lietuvoje: problemos ir rekomendacijos“ išsamiai aptariama religinių mažumų situacija šiuolaikinėje Lietuvoje. Pristatomi teisinės bazės analizės, Lietuvos gyventojų apklausos, religinių mažumų bendruomenių narių interviu bei žiniasklaidos turinio analizės duomenys ir jų interpretacija. Leidinys aktualus visiems, besidomintiems socialiniu ir religiniu Lietuvos gyvenimu – mokytojams, dėstytojams, studentams bei valstybės ir savivaldos institucijų tarnautojams, savo darbe susiduriantiems su religinių mažumų veikla. Leidinį sudarė dr. Milda Ališauskienė ir dr. Jurga Bučaitė-Vilkė.

Leidinį galite skaityti tiesiog svetainėje (spragtelėkite leidinio viršelį). Taip pat galite atsisiųsti PDF knygos versiją skaitymui kompiuteryje ar spausdinimui.

Atsisiųsti PDF.

Šis leidinys – Naujųjų religijų tyrimų ir informacijos centro ir Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos projekto „Religinių mažumų lygių galimybių užtikrinimas Lietuvoje: problemos ir galimi jų sprendimo būdai“ (Nr. VP1-4.1-VRM-08-V-01-007) dalis. Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ VP1-4.1-VRM-08-V priemonę „Val-
džios ir nevyriausybinio sektorių bendradarbiavimas ir partnerystė“. Rėmėjų nuomonė nebūtinai atspindi projekto vykdytojų ir leidinio autorių nuomonę.