Uždaroma Kunigų seminarija Marijampolėje

Versija spausdinimui

Lietuvoje mažėjant jaunuolių, norinčių būti kunigais, nuo ateinančių mokslo metų pradžios nebeliks prieš šešerius metus Marijampolėje įkurtos Vilkaviškio vyskupijos Palaimintojo Jurgio Matulaičio kunigų seminarijos, praneša IPA-BNS.

Kaip rašo dienraštis "Lietuvos rytas", dabar seminarijoje vyksta reorganizacija. Po jos klierikai ir dėstytojai bus perkelti į Kauno kunigų seminariją.

Vilkaviškio vyskupijos vyskupas Rimantas Norvilas prisipažino, kad nors ir liūdna, bet, nuolat mažėjant būsimųjų kunigų, Marijampolės seminarijos neapsimoka išlaikyti.

Šiuos mokslo metus čia būtų pradėję tik keliolika klierikų, o pirmame ir penktame seminarijos kurse būtų mokęsi po būsimą kunigą.

"Tačiau yra gerai įrengti pastatai, kurie niekur nedings. Pirmame aukšte tikriausiai pradės veikti bažnytinės įstaigos. O tiek nakvynės vietų turinčių pastatų, kiek jų yra čia, Bažnyčia mažai kur turi. Todėl čia rengsime sielovadinius seminarus. Savaitgaliais čia galės vykti teologiniai seminarai. Bus galima surengti rekolekcijas, šeimų dvasinio susitelkimo dienas", - teigė vyskupas.

R.Norvilas, Vilkaviškio vyskupijai vadovaujantis tik trejus metus, sakė, kad nedalyvavo kuriant kunigų seminariją Marijampolėje.

Tačiau, vyskupo manymu, jos steigėjai turėjo per daug entuziazmo ir stokojo realizmo.

"Kaimyninėje Lenkijoje yra labai daug jaunuolių, turinčių kunigo pašaukimą. Vilkaviškio vyskupija ribojasi su Lenkija, todėl buvo tikimasi, kad ir čia tokių jaunuolių daugės. Tačiau dėl demografinės padėties šalyje mažėja gimstamumas, mažėja mokinių mokyklose, todėl ir pašaukimą būti kunigu turinčių vaikinų mažėja. Steigiant seminariją buvo tikimasi priešingų rezultatų", - kalbėjo R.Norvilas.

Vilkaviškio vyskupijos vyskupo generalvikaras Arūnas Poniškaitis pasakojo, kad visi Vilkaviškio vyskupijos kunigų seminarijos klierikai buvo ir Kauno Vytauto Didžiojo universiteto studentai. Po penkto kurso jiems įteikiami šio universiteto Teologijos fakulteto bakalauro diplomai.

Pasimokę dar vienerius metus, po šešerių studijų metų klierikai yra įšventinami į kunigus. Todėl steigiant kunigų seminariją Marijampolėje kai kas didžiavosi, kad ir šis miestas tampa universitetiniu.

Pagal universiteto ir seminarijos sutartį, Marijampolėje buvo atidaryta Vytauto Didžiojo universiteto Katalikų teologijos katedra. Dabar ši katedra irgi uždaroma, tad universitetinį išsilavinimą teikiančios mokymo įstaigos Marijampolėje nebelieka.

Keliolika buvusių Marijampolės seminarijos klierikų mokslus baigs Kauno kunigų seminarijoje, tačiau paskyrimus gaus į Vilkaviškio vyskupiją.

IPA-BNS

articles: