Tėvas kovoja su Jehovos liudytojais po dukros mirties

Versija spausdinimui

Kalgaris, Kanada. Gedintis tėvas tęsia kryžiaus žygį prieš Jehovos liudytojus ir jų draudimą perpilti kraują. Teismas priėmė sprendimą, kuris iš dalies leido jam tęsti bandymus prisiteisti 800 tūkst. dolerių civilinėje byloje dėl sukeltos mirties.

Lorencas Hudžas pateikė ieškinį dėl savo 17-metės dukters Batany, kuri mirė nuo ūmios leukemijos 2002 m. Ji pakartotinai atsisakydavo įprasto gydymo nuo leukemijos dėl savo religinių įsitikinimų.

Hudžas, kaip jos teisių perėmėjas kaltina Sargybos bokšto Biblijos ir traktatų bendriją, religinę grupę kuri sprendžia Jehovos liudytojų tikėjimo klausimus, kad ji įtakojo jo dukrą tikėti, jog Biblija draudžia perpilti kraują.

Teismas vasario 24 d. nusprendė, kad religinė grupė gali būti laikoma atsakinga už sužalojimą, kurį sukėlė kitiems, jei ji suteikė sąmoningai klaidingą medicininę informaciją, arba naudojo institucinę prievartą, dėl kurios mirė vaikas.

Griežta religinė Jehovos liudytojų bendrija tiki, kad Biblija draudžia kraujo perpylimus.

Hudžas ieškinį pateikė 2004 m., tačiau byla buvo sustabdyta oponentams bandant pasiekti, kad teismas ieškinį atmestų nesvarstęs. Tačiau praėjusį penktadienį teisėja Patricija Raubofam nusprendė, kad šiek tiek pakeistas ieškinys galėtų būti svarstomas.

Teisėja sprendime teigė, kad nėra pagrindo priimti ieškinį prieš Sargybos bokšto Biblijos ir traktatų bendriją, nes, pasak jos, ieškinyje nėra abejojame Betani įsitikinimų nuoširdumu, puolama tik religinė doktrina. Pasak teisėjos, teismas negali vertinti religinių dogmų.

Tačiau, pasak sprendimo, Hudžas gali tęsti ieškinį prieš du advokatus, Šeinę Hyf Breidi ir Deividą Mailsą Gnamą, kurie atstovavo Betani ir jos motiną Arlisę, kai jos kovojo bandydamos išvengti kraujo perpylimų per teismus. Abu advokatai yra Jehovos liudytojai.

Teisėja sprendime rašė, kad, dėl savo įsitikinimų, advokatai negalėjo objektyviai patarti Betani, kad ji galėtų padaryti laisvą pasirinkimą suprantant jo pasekmes dėl kraujo perpylimų.

Advokatė Breidi laiko tokį sprendimą nevykusiu. „Tai tiesiog juokinga, ir neturi jokio ryšio su ieškiniu. Tai tas pats, kas teigti, kad Nacionalinė pagalbos spalvotiesiems žmonėms advokatų asociacija negali atstovauti tam tikros tautybės ar tam tikro tikėjimo žmonių teisme todėl, kad jų įsitikinimai sutampa“.

Betani liga susilaukė daug dėmesio Kanadoje ir atnaujino viešus debatus dėl vaikų teisės pasirinkti gydymo metodus. Kanados teisių chartija leidžia  vyresniems nei 18 metų asmenims apsispręsti patiems, tačiau medicininė etika nurodo, kad ir jaunesniems, bet subrendusiems vaikams turėtų būti duodamas pasirinkimas, jei jų pasirinkimas nėra kažkieno valdomas.

Keletas gydytojų buvo nusprendę, kad Betani yra užtektinai subrendusi, kad pasirinktų gydymo metodus. Tačiau jos tėvas, palikęs Jehovos liudytojų tikėjimą, kreipėsi į teismą norėdamas priversti gydytojus atlikti kraujo perpylimą Betani. Teismas nusprendė, kad ji buvo spaudžiama savo religijos ir todėl neturėjo laisvos valios rinktis.

Albertos provincijos valdžia teisme laimėjo Betani globos teises, ir merginai prieš jos valią buvo atlikta 40 kraujo perpylimų. Deja, tai jos neišgelbėjo nuo mirties.

Pagal Asociated Press 2006-03-01 pranešimą parengė Donatas Glodenis

articles: