Bagdade krikščionys priversti nuo bažnyčių nuimti kryžius

Versija spausdinimui

Naujos liūdnos žinios iš Irako: Bagdade musulmonų grupė grasina padegti krikščionių chaldėjų šventųjų Petro ir Pauliaus bažnyčią, esančią Dora kvartale, tradiciškai nuo senų laikų apgyvendintą krikščionių, nors dabartinis karas naikina visas tradicijas.

Chaldėjų vyskupas Shlemon Warduni, Bagdado augziliaras, žinių agentūrai AsiaNews pasakojo, kad kryžių nebeturi daug Bagdado Bažnyčių. Krikščionių sirų šv. Jurgio bažnyčios kryžius buvo nuverstas pačių musulmonų, specialiai šiuo tikslu užlipusių ant bažnyčios stogo. Tame pat Bagdado Dora kvartale kitos chaldėjų krikščionių šv. Jono bažnyčios parapijiečiai kryžių nuėmė patys, norėdami jį apsaugoti nuo išniekinimo bei suniokojimo.

Nepaisant ankstesnių grasinimų, apaštalų Petro ir Pauliaus vardo bažnyčios kupolo kryžius iki šiol tebestūksojo ir gal net trumpam buvo primirštas. Tačiau grasinimai vėl atsinaujino.

Vyskupas Warduni pasakojo apie sąlygas, kuriomis tenka gyventi Bagdado dar nepalikusiems krikščionims: jie yra nuolatinis radikaliųjų musulmonų grupuočių grasinimų taikinys. Kai kurie musulmonų dvasininkai paskelbė bet kokį teisingumą ir toleranciją ignoruojančias fatwas, islamiškas religines bei juridines normas - krikščionims draudžiama nešioti kryželius, padaryt kryžiaus ar kitokį krikščionišką ženklą. Musulmonams suteikiama „teisė“ pasisavinti iš Bagdado pasitraukusių krikščionių šeimų turtą.

Bagdado krikščionių chaldėjų rūpestį kelią tai, kad Jungtinių Amerikos Valstijų kariai įsikūrė Babelio kolegijoje, kuri iki karo buvo vienintelis krikščioniškos teologijos fakultetas visame Irake. Karių buvimas šiame pastate daro jį taikiniu. Kartu su pastatu rizikuoja būti sunaikinta ir biblioteka, kurioje yra likę istoriškai vertingų dokumentų bei manuskriptų. Chaldėjų krikščionys paprašė JAV karių nesinaudoti šiuo pastatu, tačiau šie ketina likti čia dar bent dvi savaites.

Vatikano radijas