Per 2006 metus buvo nužudyti 24 misionieriai

Versija spausdinimui

Kaip ir kiekvienais metais Tautų evangelizavimo kongregacijos naujienų agentūra „Fides“ paskelbė sąrašą pastoracinį darbą dirbusių asmenų, kurie praėjusiais metais prarado gyvybę. Pagal Tautų evangelizavimo kongregacijos turimus duomenis, 2006 metais kunigų, vienuolių ir pasauliečių išviso buvo nužudyta 24, tai yra vienu mažiau nei 2005 metais.

Naujienų agentūros „Fides“ paskelbtame sąraše yra išvardinti ne tik misionieriai, siaurąja prasme, paaukoję savo gyvybę ar žiauriai nužudyti, bet ir visi tie, kurie, net žinodami apie jiems gresiančius pavojus, nenustojo liudyti Kristaus ir skelbti Evangelijos. Dažniausiai tai agresijų, apiplėšimų ar pagrobimų aukos įvairiose smurto ir skurdo aplinkose, kurias šie „taikos kūrėjai“ siekė palengvinti savo darbu ir buvimu. „Fides“ sąmoningai nenaudoja termino „kankiniai“, nes tik Bažnyčiai priklauso priimti sprendimą dėl jų kankinystės. Be to, dažnai sunku surinkti tikslią ir išsamią informaciją apie žuvusiųjų gyvenimą ir mirties aplinkybes. Tačiau jų auka neturi būti užmiršta, nes jie prisidėjo prie Bažnyčios augimo įvairiose pasaulio kraštuose, prie evangelizavimo bei prie žmogiškumo skleidimo. Praėjusių metų paskutinio rugsėjo sekmadienio vidudienio maldos metu Popiežius kalbėjo, jog daugelis krikščionių nuolankiai ir tyloje, vardan Viešpaties Jėzaus gyvendami tarnauja kitiems, konkrečiai dirba kaip meilės tarnai bei taikos kūrėjai. Retsykiais iš kai kurių yra prašoma aukščiausio kraujo liudijimo. Nėra jokios abejonės, kad sekti Kristų yra labai sunku, ir kaip Jis pats yra sakęs, tik tas, kuris praras savo gyvybę dėl Evangelijos, ją išgelbės bei suteiks pilną prasmę savo egzistencijai. Nėra kito kelio būti Jo mokiniais, nėra kito kelio liudyti Jo meilę ir siekti evangelinio tobulumo, - kalbėjo Šventais Tėvas, prisimindamas nužudytąją misionierę Leonella Sgorbati.

Pagal Tautų evangelizavimo kongregacijos naujienų agentūros „Fides“ paskelbtą sąrašą, 2006 metais daugiausia Evangelijos liudytojų žuvo Afrikos žemyne: 9 kunigai, iš kurių net trys Kenijoje ir du Nigerijoje; minėta italė vienuolė Leonella Sgorbati buvo nužudyta Somalyje; o Mozambike buvo nužudyta pasaulietė savanorė iš Portugalijos.

2006 m. vasario 4 d. Bužumbūroje per susišaudymą buvo nužudytas jėzuitų kunigas, burundietis, 59 metų Elie Koma, kai lengvuoju automobiliu buvo begrįžtantis į savo bendruomenės namus, esančius Burundžio sostinės priemiestyje. Kun. Elie Koma buvo kaip tik toje vietoje, kur grupė ginkluotų kovotojų nušovė Burundžio ginkluotųjų pajėgų pulkininką. Kovotojai nušovė kunigą norėdami likviduoti liudininką.

Šv. Dvasios Kongregacijos misionierius kun. Jose Alfonso Moreira, didžiąją dalį savo gyvenimo paaukojęs tarnystei Angolos misijose, buvo nužudytas nežinomų asmenų savo rezidencijoje vasario 9 d. Manoma, kad iš Portugalijos kilęs misionierius buvo apiplėšimo auka. Vasario 18 d. Nigerijoje išpuolių metu prieš krikščionis buvo nužudytas kun. Michael Gajere. O spalio 31 d. Dramblio Kaulo Krante kun. Pascal Koné Naougnon buvo nužudytas apiplėšimo metu, kaip ir kiti du kunigai Nigerijoje bei Kenijoje.

Lapkričio 6 d. nežinomi ginkluoti asmenys užpuolė Angonijos misiją, Tete provincijoje, Mozambike. Užpuolėjai nužudė 69 metų jėzuitą kunigą iš Brazilijos Waldyr dos Santos ir pasauliečių misijinės asociacijos „Pasauliečiai už plėtrą“ atstovę, portugalę Idalina Neto Gomes. Taip pat buvo sužeisti du misijos patalpose užpuolimo metu buvę jėzuitai.

Tuo tarpu Amerikos žemyne žuvo 6 kunigai, viena vienuole ir vienas pasaulietis. Šis pasaulietis, Johnny Morales, saleziečių bendradarbis, buvo nužudytas Gvatemaloje ir tikriausiai dėl to, kad nepasidavė korupcijai. Balandžio 14 d. Didįjį Penktadienį Jungtinių Amerikos Valstijų Buffalo mieste buvo nužudyta vienuolė Karen Klinczak, kuri visą savo gyvenimą dirbo skurstančiųjų labui. Kiti kunigai apiplėšimų metu buvo nužudyti Venesueloje, Brazilijoje ir Kolumbijoje.

Azijoje buvo nužudyti du kunigai, vienuolė ir vienas pasaulietis. Vienas iš jų – tai kun. Andrea Santoro, nužudytas Turkijoje. Iš Priverno miesto, netoli Romos, kilęs 60 metų kunigas Santoro buvo nušautas Trabzono miesto Švč. Mergelės Marijos bažnyčioje. Pasikėsintojas šovė besimeldžiančiam kunigui į nugarą ir pabėgo šventvagiškai šaukdamas apie Dievo didybę.

Okeanijoje gyvybę dėl Evangelijos paaukojo irgi vienas vienuolis.

Prie šio sąrašo reikėtų pridėti ir visus nežinomus tikėjimo kankinius, apie kuriuos tikriausiai niekada nesužinosime, bet kurie įvairiose pasaulio vietose kenčia ir aukoja savo gyvybes vien dėl tikėjimo Kristumi. Antrąją ką tik praėjusių Kalėdų dieną, minint pirmąjį kankinį diakoną šv. Steponą, popiežius Benediktas XVI kalbėjo, kad visų pirma jis prisimena katalikus, kurie net ir didelių kančių kaina nesileidžia į kompromisus ir yra ištikimi Petro Sostui. Anot Popiežiaus, visa Bažnyčia gėrisi jų pavyzdžiu ir meldžiasi, kad jie turėtų jėgų ištverti, žinodami, kad jų kentėjimai, nors ir gali atrodyti kaip pralaimėjimas, yra pergalės šaltinis.

Vatikano radijas