„Dangaus vartai“

Versija spausdinimui

„Dangaus vartai“ (angl.: Heaven's Gate) nėra oficialus judėjimo pavadinimas. Judėjimas dažnai keitė pavadinimus ir nė vienas jų nelaikytinas galutiniu. Tačiau pasaulyje judėjimas yra daugiausia žinomas būtent „Dangaus vartų“ pavadinimu, nes taip vadinosi paskutinis jo tinklapis internete.

Judėjimas buvo įkurtas 1972 (JAV).  Veikė iki 1997 metų, kuomet keletas judėjimo grupių įvykdė masines savižudybes. Lietuvos judėjimas nebuvo pasiekęs.

Judėjimo įkūrėjas

Marshall Herff Applewhite ir Bonnie Lu Trousdale Nettles. Vėliau Applewhite pasivadino Bo, o Nettles pasivadino Peepes.

Struktūra bei pasekėjų skaičius

Judėjimas neturėjo formalios struktūros, net nesistengė institucionalizuotis. Labai didelė dviejų lyderių valdžia, kurie suvokiami kaip akivaizdžiai pranašesni už kitus judėjimo narius.  Be to judėjimui buvo būdingas didelis išeinančių žmonių skaičius.

Šiandien judėjimas nebeegzistuoja

Trumpa istorija

Pastaba: Iki 1997 metų praktiškai tik sociologas Robert W.Balch buvo studijavęs DV grupę. Aštuntojo dešimtmečio pradžioje jis kurį laiką, kaip dalyvaujantis stebėtojas (participant observer – atitinkama sociologinis metodas) gyveno kartu su grupe. Taigi dauguma šiandien žinomų faktų yra būtent iš jo.

Judėjimo pradžios tašku galima vadinti pastoriaus sūnaus Marshall Herff Applewhite, kurį aštriai kamavo seksualinės tapatybės klausimas,  susitikimą su Bonnie Lu Trousdale Nettles. Applewhite gydėsi depresiją, o Nettles dirbo slauge toje ligoninėje. Vėliau abu judėjimo įkūrėjai pasikeitė vardus ir vadinosi Bo ir Peepes. (Pastaroji mirė 1985 metais). Applewhite ir Nettles izoliavosi nuo kitų žmonių, nutraukė visus kontaktus su išoriniu pasauliu ir pradėjo kurti „savąjį“ pasaulį. 1973 m. Applewhite paskelbė gavęs apreiškimą, būdamas Pietų Oregone. Jo tvirtinimu, jam buvo apreikšta, kad jis ir Nettles yra du pranašai, apie kuriuos rašoma Apreiškimo Jonui 11 skyriuje. Po 1260 dienų tiesos liudijimo priešai esą nužudys juos, po mirties jie su debesiu (kurį jis suprato kaip kosminį laivą) pakils į dangų.

Pirmuosius pasekėjus susirado Los Angeles, netrukus jie turėjo apie 150 judėjimo narių. Palaipsniui narių daugėjo. Applewhite padalino narius į grupeles ir išsiuntė į skirtingas misijas bei prisakė ruoštis pasaulio pabaigai.

1976 metais judėjimas išgyveno „nusivylimo laikotarpį|. Jį paliko daugiau nei pusė narių. Priežastimi didžiąja dalimi buvo lyderių nusišalinimas nuo judėjimo. Tačiau metu gale lyderiai vėl tapo aktyvūs bei pakeitė veiklos taktiką. Apie 100 judėjimo narių pradėjo rūpintis ne tiek naujų narių pritraukimu, bet izoliavosi nuo visuomenės ir apsigyveno Wyomingo kalnuose.

Čia judėjimo nariai gyveno griežtai reglamentuotą gyvenimą: buvo įvesti privalomi kasdieniai fiziniai pratimai, privalu buvo nešioti uniformą, buvo griežtai ribojami kontaktai su išore.

“Stovyklavimo“ laikotarpis baigėsi, kai grupė gavo solidžią finansinę aukotojų paramą. Tuomet pradėtos nuomoti patalpos įvairiuose miestuose. Tačiau ir čia gyvenimas išliko griežtai reglamentuotas.

 Taip pat lyderiai paskelbė, kad žadėtasis jų paėmimas į kitą lygmenį kol kas neįvyks, nes jam nepakankamai buvo pasiruošta.

Apie 1992-1996 grupė atsisakė griežto atsiskyrimo ir vėl pradėjo stengtis skleisti savo doktriną per video, susirinkimus, laikraščius ir, ypač, Internetą.

1994 grupėje tebuvo 24 nariai. Apytiksliai nuo 1996, grupėje pradėta kalbėti, kad Hale-Bopp kometa yra ženklas, kad pildosi apokaliptinės pranašystės. Intensyviai buvo ieškoma likusių potencialių kandidatų į „sekančio lygmens“ egzistenciją. Ypač didelis dėmesys buvo kreipiamas į buvusių narių sugražinimą.

 Grupės nariai metodiškai ruošėsi palikti šį pasaulį. Čia nebūta to chaotiškumo ir desperacijos kaip Jonestowno atveju. Tiesa, Bo sirgo vėžiu ir jo dienos jau buvo suskaičiuotos. Grupės nariai, atrodo, net nemanė, kad jie nusižudo, jie paprasčiausiai „paliko“ savo kūniškus mechanizmus, kurie jiems nebebuvo reikalingi.

Judėjimas savo veiklą baigė tragiškai – masine savižudybe, kuri buvo įvykdyta 1997 metais Santa Fe, California (JAV). Jos metu nusižudė 39 žmonės.

Šventraščiai

Lyderių valdžia nebuvo reglamentuojama, ribojama jokiais šventraščiais. Judėjime labai dažnai cituota Biblija, taip pat lyderiams didelė įtaką turėjo teosofinė, „Naujojo amžiaus“ literatūra.

Doktrina

Judėjimo tikėjimo sistema patyrė ne vieną transformaciją. Galiausiai, buvo tvirtinama, kad grupės lyderiai yra pasiųsti į „žmogiškąjį lygmenį“ iš „sekančio lygmens“ paruošti ir lydėti tinkamus kandidatus kelionėje į aukštesnę evoliucijos pakopą. Lyderiai save suvokė analogiškai Kristui, gyvenusiam prieš du tūkstančius metų. Jėzus, pasak jų, taip pat buvo aukštesniojo egzistencijos lygmens atstovas ir pasiuntinys Applewhite save suvokė kaip jaunesnįjį Kristau vykdytos misijos narį, o Nettles jis suvokė kaip savo mokytoją ir vedlę. „Sekančio lygmens“ karalija yra fizinė, kurioje visi gyventojai įgaus naujus kūnus, kurie bus belyčiai. Applewhite tvirtinimu, kai kurie „sekančio lygmens“ atstovai kartais tampa matomi žmonėms ir neteisingai suvokiami kaip NSO.

Pasak grupės ideologijos, ne visi žmonės turi potencijos priaugti iki „sekančio lygmens”. Tačiau kai kurie gaus „implantus”, kurie padės suprasti ir atpažinti „sekantį lygmenį”. Norint pasiruošti sekančiam lygmeniui, reikia atsisakyti savo kūniškumo. Artėjantis 2000 metais dar labiau sustiprino grupės milenaristines nuotaikas. DV lyderiai mokė, kad artėja žemės civilizacijos pabaiga ir, kad sekančio lygmens atstovai atskris savo kosminiu laivu pasiimti tų, kurie bus pasiruošę skrydžiui. Tuo tarpu likę žemėje bus išnaikinti, idant galima būtų paruošti vietą ateities civilizacijai.

Grupės ideologijoje daugybė kartų buvo cituojama Biblija. Pats Applewhite suvokė save kaip naują Kristaus inkarnaciją. Cituodami Apreiškimo knygą, DV lyderiai prisiėmė dviejų liudytojų vaidmenį. Pauliaus laiškais jiems tapo pagrindu kalbėti apie „senojo kūniškojo žmogaus“ numarinimo būtinybę.

Labai svarbus grupės doktrinos šaltinis – tikėjimas nežemiškų būtybių egzistencija. Grupės tikėjimams įtakos turėjo ir toks žymus savo metu filmas kaip „Close Encounters of the Third Kind”.  Tai filmas apie kontaktą su NSO bei grupę žmonių, kuriems „implantuojamas“ sąmoningai nepaaiškinamas siekis patekti į valdžios akylai stebimą teritoriją, galiausiai tie, kurie patenka į minėtą teritoriją, yra paimami į kosminį laivą. Ufonautai šiame filme labai primena DV skelbiamą „sekančio lygmens“ būtybės aprašymą.

Dar vienas doktrinos šaltinis – visas „naujojo amžiaus“ repertuaras: bioenergetika, astrologija, gydomieji kristalai, Nostradamo pranašystės, buvę gyvenimai, ritualinė magija. Šiuo atveju savo žodį tarė Nettles jaunystės susidomėjimas teosofija ir meditacija.

Šalia šios eklektikos būta ir „specifinių“ idėjų, pavyzdžiui,kad kiekviena būtybė turi siekti įsijungti į kontaktą su „sekančio lygmens“ būtybėmis. Tiesa, po 1976 metų buvo akcentuojama, kad kontaktas vyksta tik per lyderius. Tai savo ruožtu ypač sustiprino lyderių valdžią.

Judėjime buvo griežtai laikomais celibato, visokeriopos abstinencijos. Nariai buvo nusiskutę plaukus ir paprastai pakeisdavo savo „žemiškus“ vardus.

Dar vienas specifinis bruožas – kompiuterinio „slengo“ naudojimas. Grupė taip pat aktyviai naudojosi Internetu ir buvo įkūrusi įmonę Higher Source Contract Enterprises, kuri specializavosi Web page dizaine.

Kontroversijos

Iki  1997 metų  „Dangaus vartai“ buvo labai menkai žinomi pasaulyje, net ir pačioje JAV. Net ir tie, kurie buvo susidūrę su judėjimų, jį dažniausiai laikė ekscentiška keistuolių grupe, turinčia aukštos klasįs kompiuteristų bei nekeliančia didesnio pavojaus. Net ir po to, kai Santa Fe buvo rasti 20 v yrų ir 19 moterų, akivaizdžiai nusižudžiusių, lavonai, toli gražu ne iš karto susivokta, su kuo susijusi ši savižudybė.

Visi nusižudžiusieji buvo vienodai apsirengę, dėvėjo juodus drabužius bei Nike sportinius batelius bei buvo užsidengę purpurinėmis skraistėmis. Kiekvienas jų turėjo pusšešto dolerio kišenėse. Jie mirė trimis pamainomis, padėdami vieni kitiems nuryti didžiules Phenobarbitolo, sumaišyto su alkoholiu, dozes. Likę gyvi sutvarkydavo nusižudžiusiųjų kūnus ir viskas tęsdavosi toliau.

Skirtingai nuo „Saulės šventyklos ordino”, „Dangaus vartai“ nerežisavo savo „išėjimo”, nepaliko jokio viešo testamento. Pradžioje baimintasi, kad gal tai tėra viena masinių savižudybių serija, tačiau, panašu, kad Santa Fe nusižudė visi aktyviausi judėjimo nariai. Jokių įrodymų, kad kas nors iš nusižudžiusiųjų, tai darė prievarta, nėra. Atrodo, kad Applewhite (Nettles tuo metu jau buvo mirusi) turėjo neribotą valdžią judėjime. Savižudybę paskatino kometos pasirodymas bei artėjanti tūkstantmečio pabaiga.

Rekomenduojami informacijos šaltiniai

Lietuviškai literatūros apie judėjimą praktiškai nėra. Angliškai skaitantiems rekomenduojame interneto svetainę www.religiousmovements.org

Dažniausiai užduodami klausimai apie judėjimą

* Ar judėjimas veikė tik JAV?

Panašu, kad judėjimas buvo lokalizuotas tik JAV. Jis rėmėsi ne tiek kokiomis nors struktūromis, bet telkėsi aplink konkretų lyderį.

* Kas traukė žmones į judėjimą?

Labai sunku vienareikšmiškai atsakyti. Panašu, kad daugiausia judėjimas traukė žmones intensyviai besidominčius NSO. Judėjimo doktrina apjungė įvairius populiariojo religingumo aspektus, kuriuos galima sieti su parareliginiais fenomenais.

* Ar Lietuvoje egzistuoja koks nors panašus judėjimas?

Mūsų žiniomis, ne.

* Ar būta daugiau masinių savižudybių, susijusių su religiniais judėjimais?

Taip. Pačios garsiausios – 1979 m. Johnestown'o tragedija, kai nusižudė apie 800 „Liaudies šventyklos“ judėjimo narių, 2000 m. mainė savižudybė Ugandoje, kai nusižudė daugiau nei 700 pseudokatalikiško judėjimo „Dašimties Dievo įstatymų atstatymo“ judėjimo nariai. Europoje garsiausia yra „Saulės Šventyklos ordino“ narių savižudybė…..( čia reikėtų papildyti)

Parengė Andrius Navickas
Informacija atnaujinta 2003-07-02