Katalikų, protestantų ir stačiatikių atstovai kalbėjosi apie krikščionių ir musulmonų dialogą

Versija spausdinimui

Anglijos Leicester mieste vyko Europos Vyskupų konferencijų tarybos ir Europos Bažnyčių konferencijos, tai yra ekumeninės organizacijos vienijančios Europos ortodoksų ir protestantų Bažnyčias, bendrojo komiteto santykiams su musulmonais susitikimas. Į jį buvo taip pat pakviesti vietinių, Anglijoje ir ypač Leicesterio mieste veikiančių musulmonų bendruomenių atstovai. Susitikimui pasibaigus paskelbtame pareiškime informuojama, jog bendrąjį komitetą sudarantys Europos Bažnyčių atstovai daugiausia dėmesio skyrė dviem temoms: krikščionių kunigų ir islamo bendruomenių imamų ugdymo religijų dialogo dvasia svarbai ir Rytų Europos islamiškųjų bendruomenių vaidmeniui dabartiniame dialogo su islamu kontekste.

Europiečiai, įsileisdami į savo šalis imigrantus iš užsienio, viena vertus gerbia jų religiją ir iš svetur atsineštus papročius, bet antra vertus tikisi, jog imigrantai stengsis integruotis į naujas šalių visuomenes. Dėl to, šiuo metu dažnai konstatuojamą skirtingų religijų ir skirtingų kultūrų konfliktiškumą galėtų nukenksminti deramai parengti dvasininkai, visų pirma Europoje įsikūrusių islamo bendruomenių imamai. Darniems santykiams ir dialogo atmosferos kūrimui reikalingi ir dialogui paruošti krikščionių bendruomenių kunigai.

Leicesteryje vykusio susitikimo dalyviai atkreipia dėmesį, jog pastarosios dialogo ir konfliktų problemos liečia beveik vien Vakarų Europos šalis, kuriose islamo bendruomenės yra naujos, susikūrusios pastarųjų kelių dešimtmečių imigracijos pasekmėje. Tuo tarpu Rytų Europoje nuo šimtmečių veikia gerai integruotos į vietines visuomenes islamo išpažinėjų bendruomenės. Pastarieji islamo išpažinėjai yra ne mūsų dienų imigrantai, bet prieš šimtmečius į Europą atsikėlusių arba prievarta atkeltų musulmonų palikuonys. Jų patirtis gali būti labai naudinga Vakarų Europos šalims ir jose gyvenančioms naujoms musulmonų bendruomenėms.

Pastarąsias dvi temas – dvasininkų regimą ir Rytų Europoje gyvenančių islamo išpažinėjų bendruomenių patirtį – Leicesterio susitikimo dalyviai pasiūlė vėl iškelti šių metų rudenį Rumunijos Sibiu mieste vyksiančioje Trečiojoje Europos ekumeninėje asamblėjoje ir visų pirma asamblėjos proga vyksiančiame religijų dialogo forume.

Vatikano radijas