Organizuojami kursai apie krikščioniško dvasingumo raidą

Versija spausdinimui

Neformalaus katalikiško suaugusių ugdymo įstaiga “Gyvenimo ir tikėjimo institutas” kviečia į “Krikščioniškojo dvasingumo raidos” kursus

Kursų pradžia Vilniuje – 2008 m. sausio 23 d., iš viso numatyta 12 susitikimų trečiadieniais nuo 18:00 iki 19:30 val.

Kursų turinys:

 •   Įvadas į krikščioniškojo dvasingumo raidą.
 •   Apaštalinės Bažnyčios dvasingumo bruožai.
 •   Liturgija: Krikštas ir Eucharistija.
 •   Dykumos askezė. Šv. Augustinas: atsivertimas ir autobiografija.
 •   Šv. Benediktas: malda ir vienuolių sąjūdis.
 •   Rytų Bažnyčios dvasingumas: ikona ir Jėzaus malda.
 •   Piligrimystė ir Kryžiaus žygiai.
 •   Šv. Pranciškus ir Šv. Klara: neturtas ir džiaugsmas.
 •   Meditacija ir mistika.
 •   Apreiškimas: Julijona Noričietė ir Šv. Kotryna Sienietė.
 •   Pašaukimas ir pasirinkimas: Šv. Ignacas Lojola.
 •   Vestuvinė mistika: Šv. Kryžiaus Jonas ir Šv. Teresė Avilietė.
 •   Tomo Mertono dvasingumo bruožai.

Kursų eigos aprašymas:

 

 • Trumpi teoriniai įvadai;
 • autentiškų krikščioniškų šaltinių ir literatūros skaitymas, jų aptarimas ir diskusijos;
 • video įrašų peržiūra ir aptarimas;
 • užduočių atlikimas ir dalijimasis patirtimi bei įžvalgomis mažose arba bendroje grupėse. Arbatos pertraukėlės.
 • Susitikimų metu ypatingas dėmesys skiriamas dalyvių asmeninei patirčiai.

Formali kurso trukmė (su asmeniniu darbu namuose): 70 val.
Išduodami pažymėjimai.

Tikybos ir etikos mokytojams ši programa yra kvalifikacinė.

Kursų vieta VILNIUJE  - Šv. Kazimiero (jėzuitų) bažnyčios bendruomenės salė, rinktis trečiadieniais 18.00 val. (bažnyčioje greta zakristijos)

Dalyvio įnašas nuo 2008 m. sausio 1 d. - 150 Lt. (Kaina neturi būti kliūtis dalyvauti kurse, todėl taikome nuolaidas negalintiems mokėti nurodytos sumos).

Kursų vadovai:
kun. Vytautas Sadauskas SJ,
dr. Andrius Sprindžiūnas