Europos Sąjunga imasi reguliuoti religijos laisvę darbo vietose

Versija spausdinimui

Richard Carter (Naujienų agentūra „EU Observer“ 2003-10- 20). Pagal naują ES direktyvą, kuri įsigalios Gruodį, darbovietė privalo suteikti erdvės religingiems darbuotojams melstis, kokios religijos išpažinėjai jie bebūtų: musulmonai, žydai, krikščionys, sikai, ar kitos, rašo laikraštis „Sunday Times“.

Darbuotojams taip pat bus skiriama laisvo laiko dalyvauti religinėse šventėse ir renginiuose.

Reglamentas - žinomas kaip lygybės darbe taisyklės - leis krikščionims atsisakyti dirbti sekmadienį, o žydams- šeštadienį. Musulmonai turės teisę į laisvą nuo darbo laiką, kad galėtų dalyvauti savo kasmetinėse šventėse.

Kai kurios religinės apeigos gali tapti įprastinėmis darbo vietoje.

Taisyklės leis Sikams nešiotis į darbą paslėptą ceremoninį kardą. Musulmonams turės būti suteiktos atostogos atlikti piligriminę kelionę į Meką, ką kiekvienas musulmonas privalo padaryti bent kartą savo gyvenime. Hindu tikėjimo darbuotojai galės skusti galvas plikai gedulo ženklan; taip pat jiems negalės būti draudžiama išbarstyti pelenus Gange, Indijoje, kas gali pareikalauti gana ilgo atleidimo nuo pareigų darbe.

Taisyklės jau spėjo sukelti sumaištį darbdavių grupių tarpe. Britų Pramonės Konfederacija laikraščiui Sunday Times sakė: „Jei mes sustabdysime gamybą per Kalėdas, ar dėl šių taisyklių turėtume laikyti savo gamyklas ir ofisus atidarytus darbuotojams ne-krikščionims?“

Vertė: Agnė Glodenytė

Dar 2000 metų rudenį Europos Sąjunga priėmė taip vadinamąją „Rėminę Direktyvą“, draudžiančią diskriminaciją (be kita ko ir religijos pagrindu) darbo santykiuose bei profesiniame rengime. Visos ES šalys privalo priimti atitinkamus vidaus teisės aktus šiai Direktyvai įgyvendinti. Naujienų agentūros EU Observer paskelbtas pranešimas apžvelgia, kaip su šia užduotimi tvarkosi Didžioji Britanija, ir kokį poveikį turės neseniai priimtas, bet nemažai dėmesio sulaukęs Reglamentas. Toliau pateikiamas straipsnio vertimas [vert. past.]