Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos protokolas Nr. 1 (ištrauka)

Versija spausdinimui

EUROPOS ŽMOGAUS TEISIŲ IR PAGRINDINIŲ LAISVIŲ APSAUGOS KONVENCIJOS PROTOKOLAS NR.1
Iš dalies pakeistas protokolu Nr.11
(Ištrauka)

 

2 straipsnis - Teisė į mokslą
Niekam negali būti atimta teisė į mokslą. Valstybė, rūpindamasi švietimu ir mokymu, įsipareigoja gerbti tėvų teisę laisvai parinkti savo vaikams švietimą ir mokymą pagal savo religinius ir filosofinius įsitikinimus. [...]