Evangelikai – prieš tikėjimo platinimą naudojant psichologinį spaudimą

Versija spausdinimui

Edmondsas. Pasaulinis evangelikų aljansas pareiškė (WEA) esantis prieš krikščioniškojo tikėjimo platinimą panaudojant psichologinį ar moralinį spaudimą. Generalinis sekretorius Gary Edmondas (Edmondsas, JAV Vašingtono valstija) pasakė, kad jie yra prieš prozelitizmą (perviliojimą) tačiau už religijos laisvę, kokia ji apibrėžta Jungtinių Tautų Žmogaus teisių deklaracijoje. Pagal ją, kiekvienas žmogus turi teisę pranešti kitiems apie savo tikėjimą ir laisvai pasirinkti, kuriai religijai priklausyti. Užtat reikia aiškiai skirti proselitizmą ir evangelizaciją.

WEA remiasi britų teologu Johnu Stottu (Londonas), kuris prozelitizmą apibrėžia kaip atvertimą vadovaujantis nesąžiningais motyvais – siekiant garbės sau, o ne Dievui. Stotto požiūriu, prozelitizmu laikytina ir kitų religijų menkinimas, nuvertinimas siekiant patraukti žmones į savo tikėjimą. O evangelizacija pagal 1989 metais Lozanos pasaulinėje evangelizacijos konferencijoje priimtą „Manilos manifestą“ yra „atviras, garbingas Evangelijos išdėstymas, paliekantis klausytojui visišką laisvę apsispręsti pačiam“. Visų pirma tose Rytų Europos šalyse, kuriose stiprios stačiatikių Bažnyčios, evangelikams priekaištaujama dėl to, jog šie nesąžiningomis priemonėmis skatina žmones pereiti į savo tikėjimą. Indijoje radikalūs induistai taip pat tvirtina, kad krikščionys atverčia žmones į savo tikėjimą finansinėmis paskatomis. Daugumoje islamo šalių musulmonams draudžiama keisti tikėjimą.

Pasaulinis evangelikų aljansas atstovauja maždaug 200 milijonų evangelikų 123 šalyse. (2003-10-22).

Šaltinis: „idea“; imta iš www.prizme.lt