Fotografijų konkursas kviečiantis pažvelgti į religijos ir įsitikinimų laisvę!

Versija spausdinimui

Naujųjų religijų tyrimų ir informacijos centras (NRTIC)  kartu su partneriais – Lietuvos žurnalistų sąjunga (LŽS) ir Nacionaline žurnalistų kūrėjų asociacija (NŽKA) – skelbia fotografijų konkursą.

Fotografai, žurnalistai ir kiti visuomenės informavimo priemonėse fotografijas publikuojantys autoriai kviečiami teikti nuotraukas ar nuotraukų serijas „Religijos ir įsitikinimų laisvė Lietuvoje“ tema.

Dažnai vizualia kalba kalbantys kūrėjai sustabdyta akimirka gali ne tik nustebinti žiūrovą, bet ir pakeisti jo nuomonę leisdami išvysti momento emociją sklindančią iš fotografijos. Konkurso dalyviai skatinami žvelgti plačiau, giliau, griauti viešoje erdvėje nusistovėjusius stereotipus bei aktyviai dalintis savo kurtais darbais religijų tema.

Fotografijos konkursas yra tęstinė projekto skirto „Religijos ir įsitikinimų laisvės Lietuvoje: įveikiant stigmatizaciją ir netoleranciją“ dalis. Pirmoje dalyje buvo rengiami mokymai, kuriuose dalyvavo ne tik žurnalistai, bet ir fotografai. Buvo rengiamos diskusijos šia tema. O mokslininkų pristatytų tyrimų duomenys leidžia teigti, kad Lietuvos gyventojai išpažįsta įvairius religinius tikėjimus bei skirtingai juos taiko savo gyvenimuose, o religinės mažumos Lietuvoje yra stigmatizuojamos ir marginalizuojamos.

Fotografijų konkursui teikti darbus galima nuo gegužės 7 d. iki birželio 16 d. (imtinai). Nuotraukas ar jų serijas siųsti per specialiai konkursui sukurtą nuotraukų įkėlimo sistemą adresu http://contest.photocircle.lt/.

Teikti galima nuo 2020 metų pradžios iki šių metų birželio 16 dienos sukurtas ar publikuotas šalies periodinėje žiniasklaidoje (nacionalinėje, regioninėje ar rajoninėje spaudoje, taip pat interneto leidiniuose), ar asmenine iniciatyva sukurtas fotografijas ir/ar jų ciklus. Nuotraukos turi atspindėti religijos ir įsitikinimų laisvės temą.

Vienas dalyvis gali atsiųsti ne daugiau kaip 20 (dvidešimt) pavienių fotografijų ir 2 (du) fotografijų ciklų, kurių vieną gali sudaryti iki 16 (šešiolika) fotografijų. Tiek pavienės nuotraukos, tiek fotografiniai ciklai bus vertinami kaip lygiaverčiai darbai.

Laimėtojai bus apdovanoti piniginėmis premijomis.

Pasibaigus konkursui, bus surengta kilnojama 40-ties, geriausių darbų paroda, kuri keliaus po Lietuvą.

Fotografijų konkurso „Religijos ir įsitikinimų laisvė Lietuvoje“ nuostatai prisegti prie šio straipsnio, su jais galima susipažinti ir interneto svetainėje www.lzs.lt.

Naujųjų religijų informavimo ir tyrimų centras kartu su LŽS ir NŽKA vykdo projektą „Religijos ir įsitikinimų laisvė Lietuvoje: įveikiant stigmatizaciją ir netoleranciją“, finansuojamą per Aktyvių piliečių fondą pagal EEE finansinį mechanizmą (www.eeagrants.org / www.norwaygrants.org).

Projekto vykdytojai ir rėmėjai

PrisegtukasDydis
PDF icon 2021 m. nuotraukų konkurso nuostatai57.46 KB