2011 m. PROGRESS projekto rėmuose parengti analizės ir politikos dokumentai diskriminacijos dėl religijos ar įsitikinimų ir diskriminacijos prevencijos tema

NRTIC 2011 m. dalyvavo įgyvendinant projektą „Prieš diskriminaciją ir netoleranciją: efektyvesnio bendradarbiavimo paieškos bei galimybės” (pagal ES užimtumo ir socialinio solidarumo programą Progress) (Nr. VS/2009/0374; SI2.542844; sutarties priedas Nr. VS/2010/0114). Projektas finansuojamas iš Europos sąjungos lėšų, jį Lietuvoje įgyvendina Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba, Darbo ir socialinių tyrimų institutas bei Nacionalinis lygybės ir įvairovės forumas.

LT

Projektas „Sąmoningas pasirinkimas“ – gerosios praktikos tolerancijos religijos ir įsitikinimų srityje pavyzdys

Pradėjus viešosios įstaigos Naujųjų religijų tyrimų ir informacijos centras veiklą iškilo poreikis teikti tiesiogines konsultacijas žmonėms, kurie susidūrė su naujomis religijomis ir neranda atsakymų į iškilusius klausimus apie šias grupes, jų veiklos pobūdį ir galimas pasekmes. Apie tokio poreikio būtinybę patvirtino interesantų skambučiai, laiškai su prašymais paaiškinti, su kuria religine bendruomene jiems ar jų artimiesiems teko susidurti.

LT

Interviu su Eileen Barker apie sociologiją ir naujuosius religinius judėjimus, I dalis

Eileen Barker2012 m. gegužės pradžioje Lietuvoje viešėjo Londono Ekonomikos ir Politikos mokslų mokyklos, Londono universiteto (London School of Economics and Political Science - LSE) profesorė emeritė Eileen Barker. Profesorė Vytauto Didžiojo universitete skaitė paskaitas „Smegenų plovimas, proto kontrolė, verbavimas ar atsivertimas? Įtakos ir (arba) laisvos valios narystės „kulte“ klausimai“ ir „Sociologiniai tyrimų metodai“. Prieš skrydį namo 2012-05-06 oro uoste pakalbinome ją apie religijos sociologiją, redukcionizmą, valstybės ir religijos santykį, naujuosius religinius judėjimus ir kt.

Prancūzija pralaimėjo bylą prieš Jehovos liudytojus Europos žmogaus teisių teisme

Prancūzija privalo grąžinti beveik 4,6 mln. eurų, kuriuos konfiskavo iš Jehovos liudytojų, apmokestinusi paaukotus pinigus, ketvirtadienį, 2012-07-05 nusprendė Europos žmogaus teisių teismas.

Prieš metus žmogaus teises ginantis aukščiausiasis teismas Europoje paskelbė, kad Prancūzija pažeidė šiai krikščioniškos kilmės bendrijai priklausančių tikinčiųjų religinę laisvę, apmokestinusi jų suaukotus pinigus, tačiau atidėjo sprendimą dėl neteisėtai nuskaičiuotų mokesčių sugrąžinimo.

raktiniai žodžiai: 

Apipjaustymui klijuojama „prievartos prieš vaikus“ etiketė atspindi viduramžių Europos antisemitizmą

Londonas, Anglija. Galima pasakyti daug blogų dalykų apie modernų ateistinį puolimą prieš religiją. Bet galbūt blogiausia iš viso to yra kai kurių religinių praktikų priskyrimas blogam elgesiui su vaiku. Viskas, nuo vaiko siuntimo į katalikišką mokyklą iki berniukų apipjaustymo, antireliginių šalininkų buvo pavadinta „prievarta prieš vaikus“. Tokiu emociškai pakrautos kalbos naudojimu, siekiančiu demonizuoti tikinčiųjų praktikas ir įsitikinimus, jau prieita nemaloni ir logiška išvada Vokietijoje, kur teismas paskelbė, jog apipjaustymas religiniais tikslais sukelia „kūno sužalojimą“ berniukams, kurie „negali duoti savo sutikimo“, todėl jis turėtų būti uždraustas.

raktiniai žodžiai: 

Puslapiai