Kasmetiniame NRTIC steigėjų susirinkime išrinkta nauja NRTIC valdyba

2006 m. sausio 19 d. įvykusiame NRTIC steigėjų susirinkime buvo aptarti praėjusieji metai, patvirtintos NRTIC valdybos ir direktoriaus ataskaitos, išrinkta nauja valdyba. Į naująją NRTIC valdybą buvo išrinkti Valdas Mackela, Milda Ališauskienė, Arūnas Peškaitis, Donatas Glodenis, Arnoldas Matijošius, Robertas Petronis. Prie ankstesnės NRTIC valdybos sudėties prisijungė Mykolo Romerio universiteto docentas dr. Andrius Sprindžiūnas. Iškart po steigėjų susirinkimo įvykusiame naujosios valdybos posėdyje valdybos pirmininku buvo išrinktas Donatas Glodenis.

Sausio 19 d. įvykusiame NRTIC steigėjų susirinkime buvo aptarti praėjusieji metai, patvirtintos NRTIC valdybos ir direktoriaus ataskaitos, išrinkta nauja valdyba. Į naująją NRTIC valdybą buvo išrinkti Valdas Mackela, Milda Ališauskienė, Arūnas Peškaitis, Donatas Glodenis, Arnoldas Matijošius, Robertas Petronis. Prie ankstesnės NRTIC valdybos sudėties prisijungė Mykolo Romerio universiteto docentas dr. Andrius Sprindžiūnas. Iškart po steigėjų susirinkimo įvykusiame naujosios valdybos posėdyje valdybos pirmininku buvo išrinktas Donatas Glodenis.

raktiniai žodžiai: 

Tel Avivo savivaldybė vykdys Scientologijos įkūrėjo sudarytą narkomanų reabilitacijos programą

Tel Avivas, Izraelis. Tel Avivo savivaldybė neužilgo pradės vykdyti narkomanų reabilitacijos programą, kurią parengė Scientologijos įkūrėjas L. Ronas Habardas. Narkomanai, dalyvaujantys programoje, vadinamoje Narconon, daug laiko praleidžia saunoje bei vartoja daug maisto papildų ir vitaminų, kurie tariamai pagreitina medžiagų apykaitą ir paskatina kūno audinių detoksikaciją. Šią programą finansuos privatūs rėmėjai.

raktiniai žodžiai: 

Valstybė ir religijos vakarų šalyse bei tradicinių ir kitų religinių bendrijų perskyra Lietuvoje

Gediminas Pulokas

Kalbant apie valstybės ir religijų tarpusavio santykių reglamentavimą, neišvengiamai tenka „atsispirti“ nuo klausimų, tiesiogiai susijusių su civilizuotame pasaulyje plačiai įtvirtintos religijos (o kartu ir sąžinės) laisvės nuostatos, problematikos. Religijos laisvė veikiausiai yra sudėtingiausias iš visų žmogaus teisių problematikos objektų. Taip yra vien jau dėl to, kad šioje srityje labai dažnai trūksta susitarimų esminiais klausimais. Iš dalies taip yra dėl to, kad svarstant apie religijos laisvę neretai susiduriama su skirtingomis kultūrinėmis nuostatomis. Vienam žmogui tam tikras elgesys gali atrodyti šventas, religingas, tuo tarpu kitam – nieko nereikšti ar net būti šventvagiškas. Todėl diskusijose dėl religijos laisvės standartų dažnai tenka svarstyti skirtingų kultūrinių nuostatų įtaką.

Puslapiai