Budistiniai įsitikinimai negali būti sujungti su krikščionybe, sako Dalai Lama

Madridas, Ispanija, 2003 m. spalio 8 d. (www.zenit.org). Tibeto budistų dvasinis vadovas Dalai Lama kreipėsi į Vakarus nepriimti budizmo kaip paprastos kultūrinės mados.

Klausiamas žurnalisto Tenzino Gjaco, 14-asis Dalai Lama ir Tibeto vadovas tremtyje paneigė siūlęs per susitikimą su popiežiumi apjungti budizmą ir krikščionybę.

Neužsiregistravę baptistai tėra religinė gauja, teigia uzbekų saugumo leitenantas

Spalio 6 dieną Forum 18 žinių tarnyba pranešė, kad antiteroristinio policijos padalinio leitenantas Ališeras Kurbanovas, prieš tai uždraudęs neregistruotai baptistų bažnyčiai Navoji mieste rinktis pamaldoms, į baptistų skundą atkirto, kad "jie iš viso net ne bažnyčia, o religinė gauja". Jo teigimu pagal Uzbekistano įstatymus negalima rinktis melstis prieš tai neužregistravus bendruomenės, o baptistai iš principo atsisako tai padaryti, bijodami valdžios kišimosi į religinį gyvenimą.

Religinis gyvenimas Skandinavijoje: Suomija

2003 metų rugpjūčio 1 d. Suomijoje įsigaliojo nauja religijos ir valstybės santykių reglamentavimo tvarka. Jos tikslas – garantuoti kiekvienam Suomijos gyventojui teisę praktikuoti pasirinktą religiją bei gauti norimą religinį švietimą. Taip pat suomiams, kurių dauguma dar visai neseniai automatiškai buvo priskiriami valstybinei Liuteronų bažnyčiai, suteikta lengvesnė galimybė pasitraukti iš šios religinės bendrijos. Suaugusieji Suomijoje tai gali padaryti net gi elektroninio pašto žinute, nereikalaujama seniau privalomo „svarstymų laikotarpio“.

Komentaras Mindaugo Peleckio straipsniui Valstybės dovanos kontroversiškoms organizacijoms

"Respublika" 2003-09-08 įšspausdino Mindaugo Peleckio straipsnį Valstybės dovanos kontroversiškoms organizacijoms, kuriuo atrodo siekiama paskleisti baimę dėl įvairių netradicinių religinių bendruomenių veiklos Lietuvoje.

Pateikiame anksčiau www.skrynia.lt skelbtą NRTIC eksperto Andriaus Navicko komentarą šiam straipsniui.

raktiniai žodžiai: 

K: Ar NRTIC yra susijęs su kokia nors akademine institucija?

A: Šiuo metu NRTIC nėra susijęs su akademinėmis institucijomis instituciniais ryšiais. Tačiau NRTIC steigėjų ir bendradarbių tarpe yra keletas asmenų, kurie dirba mokslo įstaigose, studijuoja doktorantūroje ir pan.

NRTIC taip pat bendradarbiauja su įvairiomis mokslo įstaigomis. Pvz., 2003 m. pavasarį kartu su tarptautine religijos tyrinėtojų organizacija CESNUR (Center on New Religions Studies) ir Vilniaus universiteto Religijos studijų ir tyrimų centru NRTIC rengė konferenciją "Religija ir demokratija: pasidalijimas patirtimi tarp rytų ir vakarų".

Puslapiai