Dievas ir žmogus: tarp galios ir dovanos

Arūnas P. Peškaitis OFM

Galia ir dovana mano pranešime suvokiamos kaip tam tikro santykio su tikrove ir su kitu priešybės. Galia kuria prievartos, o dovana – dialogo ir laisvės santykį. Atsiriboju nuo postmodernistinių interpretacijų. Nors postmodernizmo paradigmoje labai gražiai aprašomi skirtingi būviai, skirtingos bendruomenės ir etinės ar filosofinės galimybės, bet santykiai dažnai apibrėžiami kaip iš esmės pavojingas dalykas. Tai rodo daugelis pavyzdžių. Vienas iš jų – pliuralizmas, postmodernioje perspektyvoje suprantamas kaip visa ko galimumas. Pati įvairovė suprantama kaip teigiamybė. Pozicijos apibrėžtumas čia suprantamas kaip galima pretenzija sunaikinti įvairovę. Yra toks Derrida tekstas, kur jis kalba apie dovaną kaip apie vieną prievartos ar manipuliacijos priemonių, nes ji įpareigoja santykiui. Aš nuo tokios pozicijos atsiriboju. Dovaną suvokiu kaip laisvės ir dialogo, t. y. nesąlygoto atsidavimo santykį. Dovana, be abejo, turi tam tikrą galią užmegzti santykį, bet kol toji galia lieka susieta su dovanojimo santykiu, tai ji yra visai kitos prigimties, negu ta, kuria kuriama prievarta.

Galia ir dovana mano pranešime suvokiamos kaip tam tikro santykio su tikrove ir su kitu priešybės. Galia kuria prievartos, o dovana – dialogo ir laisvės santykį. Atsiriboju nuo postmodernistinių interpretacijų. Nors postmodernizmo paradigmoje labai gražiai aprašomi skirtingi būviai, skirtingos bendruomenės ir etinės ar filosofinės galimybės, bet santykiai dažnai apibrėžiami kaip iš esmės pavojingas dalykas. Tai rodo daugelis pavyzdžių. Vienas iš jų – pliuralizmas, postmodernioje perspektyvoje suprantamas kaip visa ko galimumas. Pati įvairovė suprantama kaip teigiamybė. Pozicijos apibrėžtumas čia suprantamas kaip galima pretenzija sunaikinti įvairovę. Yra toks Derrida tekstas, kur jis kalba apie dovaną kaip apie vieną prievartos ar manipuliacijos priemonių, nes ji įpareigoja santykiui. Aš nuo tokios pozicijos atsiriboju. Dovaną suvokiu kaip laisvės ir dialogo, t. y. nesąlygoto atsidavimo santykį. Dovana, be abejo, turi tam tikrą galią užmegzti santykį, bet kol toji galia lieka susieta su dovanojimo santykiu, tai ji yra visai kitos prigimties, negu ta, kuria kuriama prievarta.

raktiniai žodžiai: 

„Prie šio stalo Tomas Akvinietis nesėdės“: Dievo sampratos naujojo religingumo sąmonėje

Massimo Introvigne

„Naujojo religingumo sąmonė“ - tai plati sąvoka, kurią religijos tyrinėtojai naudoja šiuolaikinio religingumo, tarpstančio pirmiausia Vakaruose bei esančio už tradicinės bendruomenės ir institucinės religijos ribų, tapatybei apibrėžti.

raktiniai žodžiai: 

Mormonų bažnyčia stato filmą apie Josepho Smitho gyvenimą

Naujienų agentūra Associated Press (AP) praneša, kad mormonų bažnyčia stato filmą apie tikėjimo įkūrėją Josephą Smithą. J.Smithas teigė, kad 1820 m. atrado naują krikščionių šventraščių rinkinį, pagal kurį įkūrė bažnyčią. Šiuo metu mormonų bažnyčia yra viena iš sparčiausiai pasaulyje plintančių religinių bendruomenių. Planuojama, jog filmas bus užbaigtas 200-osioms Smitho, gimusio 1805 m. gruodžio mėn. 23 d., metinėms. Smithas buvo 14-kos metų kai Niujorko valstijoje, Palmyros vietovėje pamatė regėjimą, kuriame Jėzus jam parodė vietą, kurioje buvo paslėptos auksinės testamento plokštės, kurias reikėjo išversti į Mormono knygą. Tikslesnės detalės apie filmą, jo pavadinimą ir aktorius bus paskelbtos vėliau, teigė Pastarųjų dienų šventųjų Jėzaus Kristaus bažnyčios atstovas Michael Purdy.

Jungtinės Tautos perspėja dėl religinių suvaržymų

Jungtinių Tautų organizacijos ekspertė perspėja, jog įtampa tarp religinių bendruomenių tik didės jei valstybės bandys suvaržyti religijos laisvę. Naujai paskirtoji speciali atstovė religijos ir tikėjimo laisvės klausimams Asma Jahangir savo pareiškime JT Generalinei asamblėjai teigia, kad vyriausybės turi atlikti „subtilią rolę“, kuri užtikrintų, kad religinės įtampos neperaugtų į prievartos proveržius.

Britų armijoje karinę tarnybą pradėjo pirmasis satanistas

Didžiosios Britanijos karinėse pajėgose tarnybą pradėjo pirmasis satanistas, tai paaiškėjo po to kai karinių jūros pajėgų technikas tarnaujantis fregatoje gavo leidimą praktikuoti savo tikėjimą kai yra jūroje, teigia Gynybos ministerija. Gindamas sprendimą leisti Karališkajame jūrų laivyne atlikti tarnybą satanistui, ministerijos atstovas spalio mėn. 24 dieną teigė, kad tai yra „suteikiantis lygias galimybes darbdavys“ ir nediskriminuoja jokių religinių įsitikinimų. „Jis nuėjo pas jam vadovaujantį pareigūną ir paprašė leidimo praktikuoti savo tikėjimą laive ir šis leidimas jam buvo suteiktas. Mes manome, kad tai pirmasis satanistas atliekantis karinę tarnybą, tačiau nėra jokio oficialaus tikėjimų registro“, teigė Gynybos ministerijos atstovas spaudai. Pasak laikraščio „Sunday Telegraph“, 24-erių metų Crisui Cranmeriui iš Edinburgo bus leista būti palaidotam pagal Šėtono bažnyčios apeigas, jei jis žūtų kare. Šėtono bažnyčia buvo įkurta 1960 m., tačiau satanizmas yra siejamas su skirtingomis praktikomis, tarp jų ir Šėtono matymas kaip gamtos jėgos. Bažnyčios, kuri atmeta krikščionybės idėjas apie Dievą ir šėtoną, nariai laikosi vienuolikos satanistų pasaulio taisyklių. Kai kurios religinės grupės pasmerkė šią tikėjimo sistemą  ir pavadino ją kultu, tai pat viena opozicijoje esanti politikė išreiškė nerimą po to kai Cranmeriui buvo duotas leidimas praktikuoti satanizmą karališkojo karinio jūrų laivyno laive. „Esu šokiruota tokio sprendimo“ sakė konservatorė parlamentarė Anne Widecombe. „Satanizmas yra blogis. Be abejo religiniai įsitikinimai visur tame tarpe ir karinėse pajėgose yra kiekvieno asmeninis reikalas, tačiau aš viliuosi, jog tai neplis.“

 

 

                                                                                          Reuters, 2004-10-24

 

 

Puslapiai