Kova su trimis „k“: kultais, komiksais ir komunistais

Massimo Introvigne

Populiariosios kultūros, kaip šiuolaikinio antikultizmo įkvėpėjos, kritika

Pranešimą pradėsiu prisimindamas lemtingąją dieną Prancūzijos Parlamente, dieną, apie kurią prabilus, kai kuriuos iš mūsų turbūt net dabar užlies pykčio, sumišusio su nusivylimo kartėliu, banga. Kampanija, nukreipta prieš manipuliaciją Prancūzijos žmonėmis (įskaitant jaunimą ir netgi vaikus), kurią pasitelkdavusios tam tikros grėsmę keliančios organizacijos, kaltintos vienokio ar kitokio proto kontrolės pavidalo taikymu, truko keletą metų. Vyravo įsitikinimas, kad didžioji minėtųjų organizacijų dalis yra atklydusi iš užsienio, o specifinio Prancūzijoje įsigalėjusio antiamerikietiško klimato fone tapo netgi madinga prie daugumos jų klijuoti „amerikietiškumo“ etiketę.

raktiniai žodžiai: 

Religijos laisvė Vakarų Europoje

Skaitytojų dėmesiui siūlome Massimo Introvigne straipsnį apie religijos laisvę Vakarų Europoje. M.Introvigne yra žymus šiuolaikinio religingumo tyrinėtojas, parašęs keliasdešimt kygų bei daugiau nei šimtą straipsnių šioje srityje. Jis vadovauja tarptautinei naujojo religingumo tyrinėtojų organizacijai CESNUR, kurios centrinė būstinė yra įsikūrusi Italijoje. Pats M.Introvigne yra teisininkas, priklauso Katalikų Bažnyčiai. Nors pateikiamas straipsnis buvo paskelbtas dar 1997 m., manome, kad jis aktualus šiandieninėje Lietuvos situacijoje, nes atskleidžia svarbiausias Europoje vykstančias diskusijas religijos laisvės srityje (red.past.)

raktiniai žodžiai: 

New Age formavimosi apžvalga

Gediminas Pulokas

Esama daugelio požiūrių į Naujojo amžiaus (New Age) fenomeną, tačiau nei vienas iš jų negali visiškai jo paaiškinti. Į religinę sferą „Naujojo amžiaus“ (toliau – NA) terminas pateko XX a. 7 – ojo dešimtmečio pradžioje. Kai kurios grupės tuo metu ėmė propaguoti tikėjimą, jog Saulės sistemai iš Žuvų žvaigždyno perėjus į Vandenio žvaigždynoįtaką, – kas įvyksią netrukus, – pasaulyje įsigalės naujas „aukso amžius“, truksiantis apie 2000 metų. NA terminą vartoja bei save juo apibūdina skirtingos kilmės grupės, neturinčios jas vienijančio centro ar struktūros. Kita vertus, jei vienos grupės ar pavieniai žmonės save tiesiogiai identifikuoja su NA (šis straipsnis ir bus siejamas pirmiausia su šia kategorija), tai kiti (ne tik astrologine literatūra susižavėjusių ar pas būrėjas lakstančių moteriškių tuntai, bet ir ekonominiai, politiniai bei ekologiniai sąjūdžiai), iš esmės besivadovaujantys šiam fenomenui priskirtinų idėjų atspindžiais, dažnai net nesuvokia ar nenori pripažinti, jog vis dėlto patenka į savitą NA religinių sistemų lauką. Gal būt šis „laukas“ palygintinas su puzzle paveikslėliu, lipdomu krūvon iš daugybės paskirų gabalėlių. Dėl to tinkamai apibrėžti NA nėra lengva, o gal būt net ir neįmanoma.

Išsivadavimas pagal Ošo

Donatas Glodenis

Ošo judėjimas – vienas iš daugelio XX a. antrojoje pusėje atsiradusių ir plačiai išplitusių naujųjų religinių judėjimų. Ošo judėjimas, kurį pasaulio mastu sudaro keli šimtai meditacijos grupių, centrų, jungia rytietiškos pasaulėžiūros ir vakarietiškos psichoterapijos elementus ir tokiu būdu siekia pateikti gyvenimo transformacijos technikas žmonėms, pasimetusiems XX a. visuomenių kaitos, kataklizmų verpetuose. Būtent vakarietiškos terapijos ir rytų pasaulėžiūros sinteze Ošo meditacinės-terapinės grupės išsiskiria iš kitų rytų kilmės judėjimų.

raktiniai žodžiai: 

Puslapiai