Seimas ketina svarstyti Jehovos liudytojų prašymą

Vilnius, 2003-11-28. Seimo spaudos tarnyba išplatino kitos savaitės Seimo komitetų darbotvarkes. Gruodžio 3 d. Seimo Žmogaus teisių komitetas ketina svarstyti Lietuvos Jehovos liudytojų religinės bendrijos raštą dėl galimybės bendrijos jaunuoliams atlikti alternatyvią krašto apsaugos tarnybą, kuri nebūtų susieta su karinėmis struktūromis.

Naujasis įstatymas uždraudė Lietuvoje bet kokią diskriminaciją

Trečiadienis, lapkričio 19 d. (Vilnius). BNS agentūra šiandien informavo, kad Seimas antradienį (11.18) priėmė Lygių galimybių įstatymą, uždraudžiantį bet kokią tiesioginę ir netiesioginę diskriminaciją dėl asmens amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, rasės ar etninės priklausomybės, religijos ar įsitikinimų.

Evangelikai – prieš tikėjimo platinimą naudojant psichologinį spaudimą

Edmondsas. Pasaulinis evangelikų aljansas pareiškė (WEA) esantis prieš krikščioniškojo tikėjimo platinimą panaudojant psichologinį ar moralinį spaudimą. Generalinis sekretorius Gary Edmondas (Edmondsas, JAV Vašingtono valstija) pasakė, kad jie yra prieš prozelitizmą (perviliojimą) tačiau už religijos laisvę, kokia ji apibrėžta Jungtinių Tautų Žmogaus teisių deklaracijoje. Pagal ją, kiekvienas žmogus turi teisę pranešti kitiems apie savo tikėjimą ir laisvai pasirinkti, kuriai religijai priklausyti. Užtat reikia aiškiai skirti proselitizmą ir evangelizaciją.

Europos Sąjunga imasi reguliuoti religijos laisvę darbo vietose

Richard Carter (Naujienų agentūra „EU Observer“ 2003-10- 20). Pagal naują ES direktyvą, kuri įsigalios Gruodį, darbovietė privalo suteikti erdvės religingiems darbuotojams melstis, kokios religijos išpažinėjai jie bebūtų: musulmonai, žydai, krikščionys, sikai, ar kitos, rašo laikraštis „Sunday Times“.

Puslapiai