Dar vienas mesijas? Lietuviai keliasi į Visarijono komuną Sibire

Andrius Navickas

Prieš porą metų išgirdau mane labai sudominusį pasakojimą apie tai, kad kelios Lietuvos šeimos parduoda visą turtą ir keliasi iš Lietuvos. Tai, kad žmonės palieka gimtą šalį, ieškodami geresnių gyvenimo sąlygų, deja, įprastas reiškinys. Tačiau šeimos, apie kurias rašau, persikėlė gyventi ne į Vakarus, bet į… Sibirą.  Netrukus išsiaiškinau, jog  šeimų, persikėlusių iš Lietuvos į Sibirą, yra jau virš dešimties. Jos ten ieško ne pigesnių gyvenimo sąlygų, bet  išsigelbėjimo. Pasirodo, Sibire gyvuoja kelių tūkstančių įvairiatautė komuna,  kurią draugėn sukvietė žmogus, vadinantis save naujuoju Mesijumi – Visarijonu.

Kristaus ir žmogaus samprata antroposofijoje

Jürgen Tibusek

Antroposofija – visas žmogaus gyvenimo sritis aprėpianti pasaulėžiūra. Tačiau išsamus jos pristatymas nėra šio straipsnio tikslas. Apsistosime tik prie to, kas svarbu krikščioniui, būtent ką antroposofija kalba apie Kristų. Greičiausia galimybė susidurti su antroposofija yra Valdorfo pedagogika. Todėl šiame straipsnyje ir kalbėsime pirmiausiai apie Kristaus sampratą bei žmogaus įvaizdį, grindžiantį Valdorfo pedagogiką.

Kardinolas A.J.Bačkis už naują Lietuvos Prezidentą meldėsi seniausia Bažnyčios malda

2004.07.12 - Šiandien Seime vykusį iškilmingą plenarinį posėdį, skirtą Lietuvos Respublikos Prezidento Valdo Adamkaus inauguracijai, pradėjo Katalikų Kardinolas Audrys Juozas Bačkis. Pradžios žodžiu Vilniaus arkivyskupas metropolitas ir Lietuvos vyskupų konferencijos pirmininkas pasveikino naująjį valstybės vadovą ir meldėsi už visą Lietuvos valdžią.

„Sąmoningas pasirinkimas“: nemokamos konsultacijos religinių judėjimų klausimais

Jei baiminatės pasiklysti šiuolaikinio religingumo labirinte, jei jums reikalinga patikima ir objektyvi informacija apie menkai pažįstamus religinius judėjimus ar specialistų patarimai -

p r a š o m e     k r e i p t i s

Projekto vykdytojai yra religijotyrininkai, sociologai, prireikus galime nukreipti psichologo konsultacijai. Konsultacijos vyksta Vilniuje.

Šiuo metu konsultacijos teikiamos pagal išankstinį susitarimą.

Dėl konsultacijos prašome skambinti šiais telefonais:

raktiniai žodžiai: 

Kai artimieji patenka į „sektą“...

Donatas Glodenis

I DALIS. KAS YRA TOS „SEKTOS“?

Daugelį mūsų „sektos“ arba naujieji religiniai judėjimai domina maždaug tiek pat, kiek 5-ojo puslapio kriminalai – laisvalaikio pasiskaitymams įdomi, tačiau ne itin reikšminga tema. Tik tuos, kurių šeimos nariai ar artimieji įsijungia į sektą, ši tema smarkiau paliečia. Deja, mes  mažai (arba iškreiptai) težinome apie „sektas“, kad esame linkę jų neįvertinti, o kartais – pernelyg išsigąsti. Todėl šis straipsnis skirtas tiems, kurie norėtų bent prabėgom susipažinti su naujaisiais religiniais judėjimais.

raktiniai žodžiai: 

Puslapiai