Komisija nutarė inicijuoti tyrimą apie įsijungimą į naujuosius religinius judėjimus

Vilnius, rugsėjo 28 d. Šiandien Teisingumo ministerijoje posėdžiavo komisija, kurios tikslas - spręsti problemas, susijusias su ezoterinių, dvasinių ir religinių grupių veikla. Posėdyje komisija svarstė Lietuvos mokslo institucijų pateiktas nuomones dėl tariamų sektų galimybių manipuliuoti žmogaus sąmone, "plauti smegenis" savo pasekėjams.

raktiniai žodžiai: 

Masonai: tarp pasaulietinės brolijos ir religinės bendruomenės

Milda Ališauskienė

Praėjusią vasarą Lietuvos spauda pranešė, kad šalyje įkurta masonų ložė. Daugeliui paslaptingai skambanti organizacija nusprendė išeiti į viešumą, tiek išrinktasis atstovas ryšiams su visuomene, tiek istorikai komentavo šios organizacijos istoriją bei tikslus, akcentuodami labdaringą masonų veiklą.

raktiniai žodžiai: 

„Baltojo lotoso“ judėjimas: gyvenimas visa apimančioje sistemoje

Donatas Glodenis

Rytų kovos menų klubai Lietuvoje – ne naujiena. Jaunimas mielai renkasi vieną ar kitą šaką: aikido, karatė, kung fu, Tailando boksą ir t.t. Daugelis Rytuose išvystytų kovos menų glaudžiai susiję su religinėmis sistemomis, kurių kontekste ir atsirado. Kai kurie iš jų ir šiandien išlieka šių holistinių, visą gyvenimą apimančių, religinių sistemų dalimi. „Baltojo lotoso“ judėjime religija ir kovos menai labai susiję, o perskyra tarp jų, nors ir galima, bet dirbtinė. Šis judėjimas visų pirma pastebimas jo narių įsteigtuose kovos menų klubuose, tačiau egzistuoja ir kita, dažnai nematoma pusė, kurią norėčiau atskleisti.

Asmeniui, įsitraukusiam į judėjimą, jis reiškia kur kas daugiau, nei tik tai, ką šiandienėje sekuliarizuotoje visuomenėje vadiname fizinio lavinimo ir religijos sritimis. Judėjimo ideologija sekantis žmogus turi visą laiką gyventi pagal „Baltąjį lotosą“, kiekviena jo gyvenimo dalis gali būti perkeista ir integruota į vientisą sistemą.

Judėjimo atšakos ir jo įsteigti 6 Kung fu klubai veikia Vilniuje, Elektrėnuose, Šiauliuose. Ne vienam jaunuoliui šie klubai tėra tik valios ir fizinio lavinimosi priemonė, tačiau pats judėjimas, kaip minėjau, siūlo kur kas daugiau.

Puslapiai