Raelininkai ­– naujojo religinio judėjimo pavyzdys

Neseniai pasirodžius pranešimams, kad Jungtinėse Valstijoje, Olandijoje ir Japonijoje gimė pirmieji klonuoti kūdikiai, pasaulio akys nukrypo į raelininkų judėjimą, tvirtinantį, kad tai – jo darbas. Žinia apie gimusias „identiškas“ vieno ar kito žmogaus kopijas atskriejo iš Las Vege įsikūrusios firmos „Clonaid“. Bažnyčia ir didžiosios pasaulio demokratijos suskubo pasmerkti bet kokius mėginimus klonuoti žmogų, mokslininkai suabejojo, ar šiuo metu tai išvis įmanoma, o ekspetai ir analitikai nusprendė, kad šis judėjimas taip vaikosi populiarumo. Tad kas įvyko iš tikrųjų?

Kūnas islame: sielos tarnas pakeliui į išganymą

Egdūnas Račius

Didžiosiose pasaulio religinėse tradicijose esama skirties tarp materialiosios žmogaus dalies – kūno – ir neapčiuopiamos jo sielos. Dažnai kūnas vadinamas atsitiktiniu indu, kuriame dieviškąja valia laikinai patalpinta nemari siela. Siela amžina, o kūnas – laikinas, todėl pasmerktas sudūlėti ir išnykti.

raktiniai žodžiai: 

NRTIC projekto „Sąmoningas pasirinkimas“ 2003 m. ataskaita

2002 spalio mėn. pradžioje pradėtas bendras Naujųjų religijų tyrimų ir informacijos centro bei Lietuvos pranciškonų provincijos projektas „Sąmoningas pasirinkimas“. Tai pirmasis tokio pobūdžio projektas Lietuvoje. Projekto siekis – skleisti objektyvią ir patikimą informaciją visuomenei apie religinius ir pseudoreliginius fenomenus, padėti žmonėms susirasti tinkamą pagalbą, siekti, kad naujojo religingumo formas besirenkantiems asmenims būtų suteikta nešališka informacija apie grupes, su kuriomis jie susiję ar su kuriomis ketina susisieti.

raktiniai žodžiai: 

Projektui „Sąmoningas pasirinkimas“ - vieneri metai

2003 m. spalio 22 d. NRTIC informacija žiniasklaidai

2002 m. spalio 8 d. pradėtas bendras Naujųjų religijų tyrimų ir informacijos centro bei Lietuvos pranciškonų provincijos projektas „Sąmoningas pasirinkimas“. Visus metus kiekvieną pirmadienį ir antradienį nuo 17 iki 19 val. visi pageidaujantys galėjo kreiptis į Vilniaus Bernardinų bažnyčios raštinėje budinčius specialistus informacijos apie naujus religinius judėjimus, konsultacijos apie tai, kaip turėtume elgtis, jei artimas žmogus pateko į mums nerimą keliančią religinę grupę.

Praėjus metams, galima įvertinti svarbiausius projekto rezultatus. Per metus Naujųjų religijų tyrimo ir informacijos centro ekspertai konsultavo 38 asmenis. Motyvai, kurie paskatino žmones ieškoti specialistų pagalbos, labai įvairūs. Dalį žmonių paprasčiausiai sudomino kuri nors naujojo religingumo apraiška, kitiems buvo reikalinga konsultacija, kaip elgtis, patiems ar artimam žmogui susidūrus su naujuoju religingumu, taip pat NRTIC tarpininkavo, kad daliai konsultuotų žmonių būtų suteikta profesionali psichologinė pagalba.

Pokalbiai su žmonėmis projekto metu leidžia tvirtinti, jog daugumai žmonių labai trūksta objektyvios informacijos apie įvairius šiuolaikinio religingumo aspektus. Taip pat galima teigti, jog šeimose kylantys konfliktai dėl religinių pažiūrų labai dažnai glaudžiai susiję su psichologinėms santykių tarp žmonių problemomis. Taip pat pastebima tendencija, jog įvairūs religiniai ar pseudoreliginiai centrai savo pažiūras dažnai bando pateikti kaip sudėtinę tradicinės krikščionybės dalį, o tokia galimybė susidaro todėl, jog didelė Lietuvos žmonių dalis menkai teišmano net ir tos religinės organizacijos, kuriai formaliai priklauso, doktriną.

Projektas „Sąmoningas pasirinkimas“ bus ir toliau vykdomas. Kaip jau tapo įprasta, NRTIC specialistai konsultuoja kiekvieną pirmadienį ir antradienį Vilniaus Bernardinų bažnyčios raštinėje (Maironio g.) nuo 17 iki 19 val. Taip pat jau veikia Naujųjų religijų tyrimo ir informacijos centro internetinė svetainė, kurioje galite rasti daug informacijos apie šiuolaikinį tiek Lietuvos, tiek užsienio valstybių religingumą. Svetainės adresas – https://religija.lt.

raktiniai žodžiai: 

Bendras NRTIC projektas su savaitraščiu „Dialogas“

Projektas, skirtas visuomenės, visų pirma - mokytojų - švietimui naujojo religingumo klausimais.

Pagal šį projektą NRTIC ekspertai publikavo du straipsnius per mėnesį savaitraštyje „Dialogas“. Pirmoji sutartis su Dialogu buvo pasirašyta 2003 m. kovo mėn., pagal šią sutartį iki 2003 m. rugsėjo pabaigos buvo publikuota 10 straipsnių savaitraštyje „Dialogas“ bei savaitraščio interneto svetainėje.

2003 m. rugsėjo mėn. NRTIC sutartis su „Dialogu“ buvo pratęsta dar dešimčiai straipsnių.

Visi šiam projektui parengti straipsniai buvo publikuoti ir NRTIC svetainėje. Žemiau pateikiame šių straipsnių nuorodas.

2004 m. spalio mėnesį visos NRTIC specialistų publikacijos Dialoge buvo išleistos viename leidinyje „Naujojo religingumo iššūkiai“.

raktiniai žodžiai: 

Kaip saugosime savo kultūros tapatybę? Pamąstymai apie prieštaras šiandienėje mūsų kultūroje

Dr. Irena Eglė Laumenskaitė

Graži mūsų senoji autentiška kultūra neįmantriu raštu, jautriu žvilgsniu sukurtajam pasauliui, sveiko proto vertinimu, romia laikysena žmogiškųjų dramų akivaizdoje. Net iš svetimšalio reakcijos galime patirti kokios gilios ir tikros mūsų senosios dainos. Kad suprastume, jog visa tai yra brangintina, nereikia ypatingų išvedžiojimų, o tik širdies jautrumo, mokėjimo klausytis. Šito išmokstama branginant asmenį, nuo mažumės mokant jį bendrauti, dalintis, gerbti kitą. Jautrumas kultūrai neišugdomas be jautrumo žmogui, jo poreikiui kūrybiškai reikštis, būti mylimam ir mylėti.

raktiniai žodžiai: 

Puslapiai