Suomijos liuteronų bažnyčioje – sujudimas dėl įteisintų tos pačios lyties asmenų santuokų

2014 m. lapkričio 28 d. Suomijos parlamentas išreiškė pritarimą įstatymo projektui, kuriuo būtų legalizuotos tos pačios lyties asmenų santuokos. Anksčiau tokiam įstatymui pritarė arkivyskupas Kari Mäkinenui (Kari Mäkinen). Per savaitgalį po šio parlamento balsavimo ir arkivyskupo pareiškimo Suomijos liuteronų bažnyčios gretas paliko beveik 7 800 žmonių. Suomijos parlamentas galutinį sprendimą, įteisinantį tos pačios lyties asmenų santuokas, priėmė 2014 m. gruodžio 12 d. balsavimu.

Arkivyskupo Mäkineno teigimu, jis esąs patenkintas reforma. „Įsivaizduoju, kokia svarbi ši diena „vaivorykštės“ žmonėms, kurie myli vienas kitą. Džiaugiuosi dėl jų iš visos širdies. Kalbant apie santuokos sakramentą, tiek mūsų valstybė, tiek ir kaimyninių šiaurės Europos valstybių bažnyčios šiuo metu išgyvena fundamentalius išbandymus. Aš manau, jog atėjo laikas reformoms”, teigė arkivyskupas.

raktiniai žodžiai: 

Pasaulio religijų lyderiai pažadėjo kovoti prieš šiandieninę vergiją

2014 m. gruodžio mėn. 2 d. pasaulio religijų lyderiai, tarp kurių buvo popiežius Pranciškus, musulmonų, judėjų, hinduizmo bei kitų krikščioniškų atstovai, paskelbė, jog imsis visų jiems prieinamų priemonių, kad dar iki 2020 metų užkirstų kelią vis labiau plintančiai prekybai žmonėmis.

Pranciškus pirmasis padėjo parašą po deklaracija, kuri tokius žmogų žeminančius veiksmus kaip narkotikų kontrabanda, darbininkų išnaudojimas, prostitucija bei prekyba organais įvardija kaip „nusikaltimą prieš žmogaus prigimtį“. Su šiuo teiginiu taip pat sutiko ir imtis veiksmų savo parašu įsipareigojo: du rabinai, anglikonų bendruomenės vadovas, hinduizmo atstovas iš Indijos, budistai iš Vietnamo, imamas iš Egipto bei Irako ajatola.

raktiniai žodžiai: 

Neošamanizmas Lietuvoje: egzotiškų kultūrų paieškos

Dr. Eglė Aleknaitė

Neošamanizmas – XX a. antrojoje pusėje Vakarų visuomenėje atsiradusios religinės praktikos, kuriose remiamasi Pietų ir Šiaurės Amerikos, Sibiro, Australijos ir kitų regionų tautelių religinėmis tradicijomis, vakariečių vadinamomis šamanizmu. Paprastai manoma, kad šamanas yra religinis specialistas, gydymo, aiškiaregystės ir kitais tikslais transo būsenoje keliaujantis po antgamtinius pasaulius ir ten bendraujantis su dvasiomis bei dievybėmis. „Primityviomis“, „archajiškomis“ kultūromis besižavintys alternatyvaus dvasingumo ieškotojai šių tautelių religines tradicijas pritaikė savo poreikiams. Šiuo metu Vakaruose klesti daugybė neošamanizmo formų, kuriose remiamasi vieno ar kito regiono tradicija, naudojamos psichotropinės medžiagos arba transo, neįprastų sąmonės būsenų siekiama kitomis priemonėmis (šokiu, garsu ir kt.), pasitelkiamos įvairios iš Rytų ar Vakarų ezoterikos kildinamos idėjos. Kai kurios neošamanizmo formos prigijo ir Lietuvoje.

raktiniai žodžiai: 

Ekologinės bendruomenės Lietuvoje

Dr. Rasa Pranskevičiūtė

Šiuolaikinių alternatyvių civilizacijai dvasingumo judėjimų atstovai orientuojasi į įvairiai suprantamo dvasingumo paieškas ir bendruomenių steigimą. Alternatyvių idėjų pagrindu besiformuojančios bendruomenės neretai iškyla kaip opozicija tai visuomenės daliai, kuri pripažįsta vartotojiškas (galima sakyti, populiariosios kultūros suformuotas) vertybes. Pastaruoju metu taip pat plinta į ekologiją ir dvasingumą orientuoti komunitariniai judėjimai, o jų atstovai steigia ekologines gyvenvietes, neretai pačių steigėjų suprantamas kaip galimybė sukurti vienaip ar kitaip įsivaizduojamą rojų žemėje.

raktiniai žodžiai: 

Gruodžio 18 d. VDU vyks konferencija „Matoma ir nematoma šiuolaikinėse religijose“

Konferencijos skelbimo fragmentas

Vytauto Didžiojo universiteto Sociologijos katedra kartu su Lietuvos religijotyrininkų draugija 2014 m. gruodžio 18 d. rengia nacionalinę mokslinę konferenciją  „Matoma ir nematoma šiuolaikinėse religijose“. Konferencija įvyks VDU Mažojoje salėje (Kaune, Daukanto g. 28, II a.). Konferencijos pradžia - 10 val., pabaiga - 13 val.

Pranešimus konferencijoje skaitys Milda Ališauskienė, Ingo W. Schroeder, Aušra Pažėraitė, Rasa Pranskevičiūtė, Eglė Aleknaitė, Rasa Baločkaitė, Deimantas Valančiūnas, Gintarė Pocė ir Alfredas Buiko.

raktiniai žodžiai: 

NRTIC publikavo leidinį „Religinių mažumų lygių galimybių užtikrinimas Lietuvoje: problemos ir rekomendacijos“

Religinių mažumų lygių galimybių užtikrinimasLeidinyje „Religinių mažumų lygių galimybių užtikrinimas Lietuvoje: problemos ir rekomendacijos“ išsamiai aptariama religinių mažumų situacija šiuolaikinėje Lietuvoje. Pristatomi teisinės bazės analizės, Lietuvos gyventojų apklausos, religinių mažumų bendruomenių narių interviu bei žiniasklaidos turinio analizės duomenys ir jų interpretacija. Leidinys aktualus visiems, besidomintiems socialiniu ir religiniu Lietuvos gyvenimu – mokytojams, dėstytojams, studentams bei valstybės ir savivaldos institucijų tarnautojams, savo darbe susiduriantiems su religinių mažumų veikla. Leidinį sudarė dr. Milda Ališauskienė ir dr. Jurga Bučaitė-Vilkė.

Leidinį galite skaityti tiesiog svetainėje (spragtelėkite leidinio viršelį). Taip pat galite atsisiųsti PDF knygos versiją skaitymui kompiuteryje ar spausdinimui.

Puslapiai