Pasaulio Liuteronų Sąjunga Yasserą Arafatą prisimena kaip tikėjimo laisvės rėmėją

Pasaulio Liuteronų Sąjunga išplatino pareiškimą, kuriuo išreiškiama pagarba neseniai mirusiam palestiniečių lyderiui Yasserui Arafatui.  PLS prezidento vyskupo Marko S. Hansono ir PLS generalinio sekretoriaus kun. dr. Ishmaelio Noko pasirašytame pareiškime pabrėžiama, jog palestiniečių lyderis nuolat ir nuosekliai rėmė Palestinos krikščionių religijos laisvę ir teises, jis „visada buvo dėmesingas jų vietai ir svarbai Šventojoje Žemėje“.

Protestantiškos Lietuvos kapelionų asociacijos atstovas išvyko į tarptautinę konferenciją Londone

Lietuvos kapelionų asociacija informuoja, kad į Londoną dalyvauti Tarptautinės kalėjimų kapelionų asociacijos asamblėjoje išvyksta Lietuvos kapelionų asociacijos "Tarnavimas kaliniams" vykdomasis sekretorius Gintaras Vėbras. Į renginį, kuris truks daugiau kaip savaitę, taip pat pakviesti daugelio Europos šalių kalėjimų kapelionai.

Puslapiai