Žurnalistai, dalyvavę seminare apie religijų įvairovę Lietuvoje, sužinojo daug naujo

Seminaro akimirka *Birštone įvyko Naujųjų religijų tyrimų ir informacijos centro (NRTIC) kartu su Lietuvos žurnalistų sąjunga suorganizuotas dviejų dienų partnerystės kūrimo seminaras „Religinės įvairovės pažinimas ir sklaida Lietuvoje", remiamas EEA Grants. Jo moderatorė buvo NRTIC direktorė doc. dr. Milda Ališauskienė.

Žiniasklaida, vienas iš šaltinių, teikiantis informaciją apie tai, kas vyksta visuomenėje bei prisidedantis prie nuomonės formavimo apie konkrečius žmones ar jų grupes. Religinės bendruomenės  ne išimtis. Išaugusi religijų įvairovė skatina atkreipti dėmesį į religines mažumas ir jų problematiką, susijusią su religinės diskriminacijos atvejais, neigiamų stereotipų apie religines bendruomenes ar jų narius atsiradimu.

raktiniai žodžiai: 

NRTIC publikavo naują lankstinuką apie pagonybę ir senovės baltų religiją Lietuvoje

Senovės baltų krivis J. Trinkūnas atlieka vestuvių apeigas. Šaltinis: www.ethnicart.ltNRTIC publikavo naują lankstinuką apie pagonybę ir senovės baltų tikėjimą Lietuvoje. Už lankstinuko parengimą dėkojame dr. Rasai Pranskevičiūtei. Lankstinuko įvade rašoma:

Šiuolaikinės pagonybės judėjimai veikia įvairiose pasaulio valstybėse. Vakarų visuomenėse veikiančių pagonių judėjimų mokymai ir praktikos iš dalies persidengia su „Naujojo amžiaus“, ritualinės ar liaudyje paplitusios magijos, druidizmo, Wicca judėjimo tikėjimais ir praktikomis. Tuo tarpu dauguma šiuolaikinių Rytų, Vidurio ir Šiaurės Europos pagoniškųjų (dažnai vadinamų „prigimtinio tikėjimo“) judėjimų siekia atgaivinti ikikrikščioniškas, dažniausiai etninių religijų (germanų, keltų, baltų, slavų ar kt.), tradicijas

raktiniai žodžiai: 

Fotomenininkė Ieva Budzeikaitė: „fotografuoti religines bendruomenes buvo paprasčiau, nei tikėjausi“

Kviečiame religija.lt skaitytojus susipažinti su fotografe Ieva Budzeikaite, Vilniaus dizaino kolegijos, Taikomosios studijų programos absolvente, kuri baigiamajam studijų darbui pasirinko nuotraukų ciklo apie religinių bendruomenių apeigų sukūrimą. Ieva maloniai sutiko papasakoti kaip jai sekėsi bendrauti su religinėmis bendruomenėmis ir jų nariais, su kokiais sunkumais susidūrė įgyvendindama savo projektą ir kaip juos įveikė. Su Ieva kalbėjosi Naujųjų religijų tyrimų ir informacijos centro direktorė dr. Milda Ališauskienė.

Kaip ir kodėl sugalvojai diplominiam darbui fotografuoti religines bendruomenes?

Ši mintis buvo kilusi jau seniai, ir nors anksčiau pirminė idėja buvo kitokia, būtinybė parašyti baigiamąjį darbą buvo puikus paskatinimas pagaliau imtis fotoaparato. Iš pradžių mano dėmesį patraukė Krišnos sąmonės bendrija, kurios penktadieninę eiseną kartą pastebėjau gatvėje. Pasakiau sau: juos reikia fotografuoti. Tačiau ilgą laiką tam kaupiausi, vis galvojau, kaip  nuo ko pradėti, o juk dar nežinia, kaip tikintieji reaguos, gal ims ir neįsileis. Kai kurie pažįstami juokais komentavo: „tave įtrauks“.

raktiniai žodžiai: 

J.Bernatonis: ES valstybės turi kovoti su rasizmu, ksenofobija ir religine netolerancija

Spalio 18 d. Vilniuje Teisingumo ministerija kartu su Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centru organizuoja seminarą „Totalitarinių režimų paveldas neapykantos nusikaltimuose“.

Pagrindinis seminaro tikslas – aptarti sąsajas tarp neapykantos nusikaltimų ir totalitarinių režimų įvykdytų nusikaltimų. Šis renginys – vienas iš Teisingumo ministerijos organizuojamų Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos (ES) Tarybai renginių. 

Pagrindinė šio seminaro tema – teisinis totalitarizmo nusikaltimų vertinimas, tačiau bus aptarti ir kiti istoriniai, sociologiniai ir politiniai aspektai. Be to, bus stengiamasi atkreipti dėmesį į totalitarinių nusikaltimų viešą toleravimą, neigimą ar didelį jų menkinimą.

raktiniai žodžiai: 

Pradedamas vykdyti projektas apie religinės įvairovės pažinimą ir sklaidą Lietuvoje

2013 m. spalio mėnesį VšĮ Naujųjų religijų tyrimų ir informacijos centras (NRTIC) kartu su Lietuvos žurnalistų sąjunga (LŽS) pradeda vykdyti projektą „Religinės įvairovės pažinimas ir sklaida Lietuvoje“. Projektas tikslas - supažindinti visuomenę su Lietuvos religine įvairove, skatinti žmogaus teisių pažinimą bei sklaidą religijos srityje. Projektas finansuojamas pagal Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo NVO programą (www.nvoprograma.lt).

2007 ir 2012 metais NRTIC atliktų tyrimų duomenys rodo, kad priskiriantys save tradicinėmis nesančioms religinėms bendruomenėms, dažniau nei kiti tikintieji, Lietuvoje susiduria su neigiamomis nuostatomis iš visuomenės pusės.

Puslapiai