Raganų religija?

Stephen Hollinghurst

„Ko gero geriausias būdas, kaip pradėti suvokti paprastame žodyje „ragana“ glūdinčią galią, būtų įžengti į ratą... Bene geriausia tą padaryti per pilnatį, parke arba miško laukymėje. Tam visiškai nereikia jokių įnagių, apie kuriuos gali pasiskaityti raganavimų knygose. Nereikia nei ypatingos aprangos ar apsinuoginti. Galbūt gali susikurti giesmę – iš vaikystės pasakų mylimų ar pažįstamų dievų ir deivių vardų virtinę - paprasčiausią žemę, mėnulį ir žvaigždes įvardinančių vardų virtinę, kurią galėtumei lengvai kartoti tarsi mantrą.

Reiki: gydymo metodas ar religija?

Milda Ališauskienė

Gyvename globalizacijos amžiuje, kai nieko nebestebina greta stovinčios Romos katalikų bažnyčia ir budistų šventykla, atrodo, kad skirtingų civilizacijų religijos dabar gali puikiai koegzistuoti toje pačioje visuomenėje. Tačiau tokie išoriniai jų sugyvenimo požymiai keičia ir vertybines kategorijas. Pirmiausia atsiranda naujų terminų, vėliau perimamos skirtingose religinėse tradicijose atliekamos apeigos ir ritualai, jie susimaišo su su jau esančiais. Tokiomis aplinkybėmis kiekviena religinė tradicija praranda dalį savasties, o kartais tampa sunkiai atpažįstama kaip tikėjimo ir apeigų sistema.

Religijos ir tikėjimo laisvė krikščioniškame Vakarų pasaulyje

Massimo Introvigne

Dėkoju jums už jūsų malonų kvietimą; labai vertinu jūsų atvirumą, išreikštą pakviečiant mane čia ir šitai sakau turėdamas omenyje ypač tai, jog mane pakvietusieji puikiai žino, kad veikiau esu aktyvus Romos katalikas, nei sekuliarus humanistas. 

raktiniai žodžiai: 

Religijos laisvė ir netradicinio religingumo iššūkis

 Andrius Navickas

Šiandien Lietuvoje praktiškai visi, bent jau kalbėdami viešai, sutinka, jog religijos laisvė yra pamatinė žmogaus teisė. Daugelis puikiai prisimename< sovietmetį, kai valstybė diegė „tikrąją“ ideologiją, o žmonių religiniai įsitikinimai buvo suvokiami kaip ankštas prietarų rūbas, iš kurio būtina išaugti. Kita vertus, netradicinio religingumo banga tapo nauju svarbiu išbandymu mūsų religijos laisvės sampratai. Jei pradiniame Nepriklausomybės etape daugiausiai buvo kalbama apie tai, kaip panaikinti valstybės prievarta religijos srityje, tai pastaruoju metu vis garsiau kalbama apie kitą pavojų religijos laisvei – manipuliavimą žmogui būdingu religiniu troškuliu. Šis pavojus siejamas su margaspalviais netradicinio religingumo pavidalais.

raktiniai žodžiai: 

Religinė tolerancija

Andrius Navickas

Įžanga

Tolerancijos tema įvairialypė bei labia plati. Šiame tekste stengsiuosi suvaldyti norą aprėpti visus aspektus bei susitelksiu ties dviem temom:

A) Religijos ir tolerancijos santykis. Ar religiniai įsitikinimai  yra syvai, kurie maitina toleranciją ar kliūtis, kurią kelyje į toleranciją mums tenka įveikti?

B) Religinės tolerancijos idėja ir skirtingos jos interpretacijos. Čia jau teks pažvelgti tiek į atskirus žmonijos istorijos fragmentus, tiek į dabartines aktualias problemas, iššūkius tolerancijai.

raktiniai žodžiai: 

Puslapiai