J.Bernatonis: ES valstybės turi kovoti su rasizmu, ksenofobija ir religine netolerancija

Spalio 18 d. Vilniuje Teisingumo ministerija kartu su Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centru organizuoja seminarą „Totalitarinių režimų paveldas neapykantos nusikaltimuose“.

Pagrindinis seminaro tikslas – aptarti sąsajas tarp neapykantos nusikaltimų ir totalitarinių režimų įvykdytų nusikaltimų. Šis renginys – vienas iš Teisingumo ministerijos organizuojamų Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos (ES) Tarybai renginių. 

Pagrindinė šio seminaro tema – teisinis totalitarizmo nusikaltimų vertinimas, tačiau bus aptarti ir kiti istoriniai, sociologiniai ir politiniai aspektai. Be to, bus stengiamasi atkreipti dėmesį į totalitarinių nusikaltimų viešą toleravimą, neigimą ar didelį jų menkinimą.

raktiniai žodžiai: 

Pradedamas vykdyti projektas apie religinės įvairovės pažinimą ir sklaidą Lietuvoje

2013 m. spalio mėnesį VšĮ Naujųjų religijų tyrimų ir informacijos centras (NRTIC) kartu su Lietuvos žurnalistų sąjunga (LŽS) pradeda vykdyti projektą „Religinės įvairovės pažinimas ir sklaida Lietuvoje“. Projektas tikslas - supažindinti visuomenę su Lietuvos religine įvairove, skatinti žmogaus teisių pažinimą bei sklaidą religijos srityje. Projektas finansuojamas pagal Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo NVO programą (www.nvoprograma.lt).

2007 ir 2012 metais NRTIC atliktų tyrimų duomenys rodo, kad priskiriantys save tradicinėmis nesančioms religinėms bendruomenėms, dažniau nei kiti tikintieji, Lietuvoje susiduria su neigiamomis nuostatomis iš visuomenės pusės.

NRTIC publikavo naują lankstinuką apie „piramidinį marketingą“

NRTIC publikuoja naują lankstinuką apie piramidinį (tinklinį) marketingą. Už lankstinuko parengimą dėkojame Akvilinai Cicėnaitei. Lankstinuko įvade rašoma:

Piramidinis (tinklinis) marketingas – tai marketingo strategija, kai pajamos gaunamos ne tik už asmeninius pardavimus, bet ir už į schemą įtrauktų kitų platintojų pardavimus. Religijotyrininkai šiuo principu paremtas organizacijas vadina kvazireliginėmis korporacijomis.

Daugelis šiandien žinomų korporacijų buvo įkurtos XX a. šeštajame ir septintajame dešimtmetyje, pavyzdžiui, „Amway“, „Mary Kay“ (grožio priemonės), „Shaklee“ (mitybos produktai), „Tupperware“ (maisto indai) ir „Home Interiors and Gifts“.

Lankstinukas apie piramidinį (tinklinį) marketingą

Piramidinis marketingas nėra religinis reiškinys  tikrąja to žodžio prasme,  tačiau piramidinio marketingo organizacijos kai kuriais atžvilgiais labai panašios į religines organizacijas. Kaip gyvena tokių organizacijų dalyviai? Kuo gi jie tiki? Kaip pritraukia naujus narius? Susipažinkite...

Puslapiai