Gintaro Beresnevičiaus komentaras: Rolandas Paksas ir komanda - sektos fenomenas

Versija spausdinimui

Per prezidento rinkimų kampaniją būta visko. Rolandas Paksas įvaizdžių meisterių buvo piešiamas kaip Vytis ir kaip Rūpintojėlis, kaip tautos lauktas išgelbėtojas - Mesijas, reikalavo tikėjimo juo.

Įvaizdininkų firma dirbo ir pagal religinius modelius, kurie rinkėjams turėjo sudaryti įspūdį, kad kandidatas - ne vien šaunus vyrukas, bet ir asmuo, turintis antgamtinę charizmą, dieviškas galias - tam jis buvo ir piešiamas, ir filmuojamas klipuose. Kalbantis dangaus fone. Galva, kalbanti iš dangaus, - tai ne pokštai, tai veikia sąmonę ir pasąmonę, nes tai ne tik herojaus, bet ir dievybės archetipas.

Renkantis komandą, vėl skambėjo žodžiai: vidinis ratas, išorinis ratas. Ištikimieji (t.y.) pašvęstieji, esantys arčiau mesijo tarsi apaštalai, ir tolimesnieji, kurie tarnauja mesijui savo sugebėjimais. Tai religinės sektos terminai, juolab buvo ir ponia Lena, prezidento R. Pakso atėjimo (visiems laikams, dviem kadencijoms) pranašė.

Šita struktūra bei pranašavimo ir Dievo šaukimosi fenomenas niekur nepradingo. Tai sektos, religinės bendruomenės, gana uždaros, siekiančios savo tikslų, modelis. "Tikėjimas", "pasitikėjimas" - dažnos frazės prezidento ir jo aplinkos leksikoje. Ir dabar jos niekur neišnyko. Prezidentas tikėjimu siūlo priimti jo pasiteisinimus ir jo ateities viltį: "Tikiu, kad tiesa, kuri neišvengiamai paaiškės, mus visus sustiprins. Jūs turite tikėti, ir tiek" (iš Lietuvos TV laidos "Savaitė" pateiktų prezidento R. Pakso pareiškimų). Taigi ir išrinktųjų grupė, ir pranašė, ir centre esantis Mesijas.

Tai sektos ar naujųjų religinių judėjimų požymis. Sektos spiečiasi apie vieną iškilų religinį lyderį, kurio veiksmais ir žodžiais iš principo neabejojama. Yra Mokytojo artimieji, pašvęstieji, kurie prileidžiami arčiau jo veiklos ir asmens, yra tolimesnių rėmėjų grupės. Sekta įsivaizduoja esanti vienintelė tiesa ir išganymo laidas. Kitiems belieka jo charizmą pripažinti.

Tuo metu toji religinė išskirtinė grupė turi ypatingą teisumo savimonę ir mano esanti aukščiau aplinkos ir pasaulio niekybės, ji viską mato ir lyderio vedama laimės. O aplinka, kurią sudaro netikėliai ir nekentėjai, sektą persekioja. Ji yra apsuptyje. Tai teikia jai, viena vertus, monolitiškumą, kita vertus, dar kartą patvirtina, kad ji teisi, nes yra persekiojama.

Dabartinis prezidento R. Pakso kalbų tonas tą ir išduoda - apsuptos teisiųjų grupės savimonę. Visiškai atvirai religinį entuziazmą ir intensyvų tikėjimą rodo prezidento žmona interviu, kuris visiškai persmelktas Dievo išrinktųjų ir apsiaustos tvirtovės, kuriai begali padėti Dievas, savimonės. Tai simptomiška.

R. Paksas ir jo aplinka taip įsibėgėjo, kad jie tampa nebe politikais, o religine bendruomene, susispietusia apie Mesijo, Gelbėtojo, kankinamo ir vargstančio Išgelbėtojo figūrą. Jis pagal visą sektos ar religinės bendruomenės tikėjimą iškęs visas kančias bei persekiojimus ir Dievo vedami visi bus išgelbėti bei pakylėti.

Čia ne žaidimas žodžiais - čia natūrali sektos savimonė. Prezidento aplinka organizuota lygiai kaip koks nors Naujojo amžiaus (New Age) religinis judėjimas, veikiantis su pasaulio pabaigos bei persekiojimų nujauta ir tikėjimu, kad Mesijo charizmos dėka visi bus išganyti ir visi persekiojimai baigsis Mesijo prisikėlimu iš kančių bei vargo ir visų jį supusiųjų išgelbėjimu.

Todėl tikėjimas ir pabrėžiamas. Tikėkite ir viskas išsispręs.

Tačiau toks sąmoningumas atskiria nuo tikrovės ir nebeleidžia jos adekvačiai vertinti. Ir elgtis pagal jos reikalavimus. Kol kas naujieji religiniai judėjimai elgiasi pagal savo vaizdinius ir dogmas, o ne pagal aplinkos reikalavimus.

NK naujienos

Publikuota www.omni.lt svetainėje