Į Vilnių atkeliauja miuziklas „Emanuelis – Dievas su mumis“

Versija spausdinimui

Sausio 6 dienos vakarą Vilniaus Bernardinų bažnyčioje Kretingos pranciškoniškas jaunimas pristatys miuziklą „Emanuelis – Dievas su mumis“. Apie jį kalbėjausi su Lietuvos pranciškoniško jaunimo prezidente Virginija Mickute.

Kaip gimė šis miuziklas?

2004 metais mūsų jaunimo grupelėje ėmė sklandyti tokia intriguojanti idėja – gal sukurkim Viešpaties garbei ką nors gražaus ir kai ką savo... miuziklą. Vis dėlto tai nėra grynas miuziklo žanras. Kai kas sako, kad jį labiau tinka vadinti „roko opera“. Sunku pasakyti...

Jau daug metų Kretingos parapijoje gyvuoja jaunimo misterijų tradicija. Šv. Kalėdų, Velykų proga jaunimas parapijos žmonėms rodo vaidinimus, spektaklius, dar kitas kompozicijas. Taigi ir miuziklas „Emanuelis – Dievas su mumis“ gimė kaip Kalėdų projektas, kuriuo norėjome pradžiuginti, nustebinti parapijos žmones. Žinau, kad pradžiuginom, nustebinom. Tik Kalėdoms nespėjom. Premjera įvyko 2005 m. sausio 22 d. Šv. Antano instituto salėje. O bažnyčioje miuziklas skambėjo jau kitų Kalėdų proga.

Papasakok daugiau apie šį miuziklą, ką norite juo pasakyti žmonėms?

Miuziklas – tai istorija, kuri iš pradžių atrodo labai gerai žinoma. Ir nors mes dainuojame, šokame, grojame šitą istoriją jau daug kartų, kaskart naujai išgyvenamas klausimas: „Ar atpažįsti, jog tai yra tavo istorija?“. Tai pasakojimas, kuris turi tapti kiekvieno iš mūsų asmenine istorija. Šventasis Raštas tampa gyvas tada, kai jis prakalbina žmogaus gyvenimą. Taigi muzika, šokis, kitos meno formos yra tai, kas jautriai užkabina žmogaus širdies stygas. Popiežius yra pasakęs, kad grožis turi didelę galią šiuolaikiniam žmogui. Taigi manau, kad mes, krikščionys, gudrūs kaip žalčiai ir neklastingi kaip balandžiai, turim išnaudoti evangelizacijai pačius geriausius metodus.

Miuziklo tekstai yra Šventasis Raštas, kiek pritaikytas dainos kalbai. Klausimas: „Ar Biblija yra skirta tik kokiai nors amžiaus grupei?“ Ne. Viešpats šiandien nori kalbėti vyrams ir moterims, vaikams ir seneliams, verslininkams ir „bomžams“. Jis nori kalbėti. Klausimas: „Ar aš noriu Jį išgirsti, jį suprasti?“ Garbė Dievui, kad Jis įkvepia paprastus žmones daryti nepaprastus darbus. Norėdami pasidalyti savo tikėjimu, Viešpaties įkvėpti netylėti, mes atvykstame ir į Bernardinų bažnyčią per Trijų karalių šventę, sakydami kartu su tais išminčiais: „Mes matėme užtekant Jo žvaigždę ir atvykome Jo pagarbinti“.

Bernardinuose bus jau dvyliktas mūsų miuziklas, gal tiksliau - šlovinimas. Miuziklas jau buvo parodytas Kretingoje, Palangoje, Plateliuose, Pakutuvėnuose, Gargžduose, Plungėje, Varniuose, Kaune, Panevėžyje... Visi kartai buvo nuostabūs. Miuziklo kūrėjai yra jaunimas, vaikai, kurie „nuperka“ žiūrovą savo nuoširdumu, savo plačiomis akimis. Tikrai daug širdies į šį šlovinimą įdėta. Jeigu tos giesmės kaskart ir mus pačius nustebina, tai neabejoju, jog žiūrovui tai yra didelė dovana. Be to, šie koncertai yra nemokami, taigi jie tikrai yra dovana.

Tokia yra Viešpaties logika: „Kuo daugiau atiduodi, aukoji, tuo daraisi turtingesnis“.

Kalbino Gintarė Prūsaitė

Bernardinai.lt