Religija Konstitucinio Teismo dokumentuose

Religijos laisvė, valstybės ir bažnyčios atskyrimas, religinių bendrijų diferenciacija Konstitucinio teismo sprendimuose.

Konstitucinio teismo nutarimas dėl Švietimo įstatymo atitikimo Konstitucijai

Lietuvos Lietuvos Respublikos Konstitucinio teismo 2000 m. birželio 13 d. nutarimas "Dėl Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 1 straipsnio 5 punkto, 10 straipsnio 3 ir 4 dalių, 15 straipsnio 1 dalies, 20 straipsnio, 21 straipsnio 2 punkto, 32 straipsnio 2 dalies, 34 straipsnio 2, 3 ir 4 dalių, 35 straipsnio 2 ir 5 punktų, 37 straipsnio 2 punkto ir 38 straipsnio 2 ir 3 punktų atitikimo Lietuvos Respublikos Konstitucijai" yra svarbus tiek valstybės ir religinių bendrijų santykių švietimo srityje, tiek ir valstybės bei religinių bendrijų santykių požiūriu apskritai.

Čia rasite visą nutarimo tekstą. Patogumo dėlei į tekstą įterptos antraštės.

LRKT išvada dėl Europos žmogaus teisių konvencijos atitikimo Lietuvos Konstitucijai

Lietuvos Respublikos Konstitucinio teismo 1995 m. sausio 24 d. išvadoje "Dėl Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 4, 5, 9, 14 straipsnių ir jos Ketvirtojo protokolo 2 straipsnio atitikimo Lietuvos Respublikos Konstitucijai" greta kitų klausimų svarstomas Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 9 str. atitikimas Lieutvos Respublikos Konstitucijos 26 straipsniui. Kartu svarstomas religijos ir tikėjimo laisvės klausimas.

Čia galite rasti visą Konstitucinio teismo išvados tekstą.

Norėdami skaityti svarstymus apie religijos ir tikėjimo laisvę, spauskite čia.

Puslapiai